KategoriUncategorized

Elin Wägner-dagen 2022

Marianne Enge Swartz i kopia av Elin Wägners Akademieklänning

”Ensam dam bland 17 herrar”

14 maj kl. 14.00 i Bergs bygdegård

Entré (inkl kaffe och ostkaka): 100 kr

I år är vårt program en monolog av Marianne Enge Swartz: ”Ensam dam bland 17 herrar”. Vi möter Elin Wägner på kvällen när hon kommit hem efter sitt inträde i Svenska Akademien. Marianne framträder i  en kopia av Elins Akademieklänning. Kaffe och ostkaka ingår i entrén. Programmet är Elin Wägner-sällskapets inslag i årets Elin Wägner-vecka 13-22 maj 2022. 

 Årsmötet 2022 

Medlemmarna kallas till årsmöte kl 16 i anslutning till programmet ovan. Ingen entré om du bara kommer till årsmötet! Verksamhetsberättelse

Dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Styrelsens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 8. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
 9. Val av övriga styrelseledamöter
 10. Val av två revisorer jämte två suppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor

Framförande av ”Ensam dam bland 17 herrar” SPF Huddinge april 2022. Monologen bygger helt på citat ur Elin Wägners verk och brev. Sammanställd och framförs av Marianne Enge Swartz, kontakta gärna om din organisation eller förening önskar besök av Elin Wägner under hösten!

Elin Wägner 2022

Elin Wägner-sällskapets småskrift ”En trotjänarinnas levnadsteckning – om Linnea Johansson” sändes till medlemmarna före jul. Linnea var Elins hushållerska eller ”piga” som hon själv kallade sig ibland. De träffades redan som tonåringar och kom att leva större delen av sina liv nära varandra. Det var hon som gjorde det möjligt för Elin Wägner att leva ett aktivt och produktivt yrkesliv med mycket resande och stort umgänge utan att bekymra sig mycket om vardagsdetaljer som mat, hushåll, tvätt etc. Linnea brev lyser av en stark personlighet med mycket egensinne – men framför allt en stor kärlek till sin ”älskade lilla Fru”.

Årets sista Bergsluft sändes också ut före jul och finns att läsa här. Vänd dig till sällskapets ordförande om du vill du ha några exemplar för att t.ex. ge bort. Pris 80 kr.

Tre nya artiklar som diskuterar Elin Wägner ur olika synvinklar finns nu också att tillgå på hemsidan: ”På tandemcykel i Rösås” är en intressant analys av det ikoniska fotot med Elin Wägner och Flory Gate på den tandemcykel som nu förvaras i kyrkstallet på Lilla Björka. En kulturhistorisk ”road trip” är ”Med Elin Wägner i Småland”, där författaren läser Tusen år i Småland ur ett etnografiskt perspektiv. Slutligen en artikel på engelska om Elin Wägner som kväkare och hur medlemskapet påverkade hennes liv. Här finns också några citat ur Elin Wägners verk översatta till engelska.

I år kan vi fira flera jubileer av Elin Wägners verk. Det är 100 år sedan Den namnlösa gavs ut 1922. 90 år fyller Dialogen fortsätter från 1932. Där finns bland annat en beskrivning av hur osmakligt de ledande männen tycker det är när kvinnorna yttrar sig som experter på förlossningsvård och opponerar sig emot det redan fattade beslutet att lägga ner det lokala förlossningshemmet. Ett citat finns i Bergsluft 95. En artikel ”Dialogen fortsätter och drömmen om den nye mannen” finns här. Till slut är det 80 år sedan första delen av Selma Lagerlöf kom ut 1942.

Elin Wägner-dagen och årsmötet 2022 bjuder vi in till genom hemsidan och Bergsluft 96. Troligen blir det lördagen den 14 maj på Lilla Björka i samband med årets Elin Wägner-vecka i Växjö. Mer information kommer på hemsidan och i nästa Bergsluft.

Författaren och journalisten Nina Björk är Elin Wägner-sällskapets Väckarklocka 2021.

Priset delas ut sedan 1993 till person eller organisation som arbetar i Elin Wägners anda. Nina Björk tar emot priset vid en föreläsning den 18 september kl. 13 på Växjö stadsbibliotek. Entré 100 kr. Föreläsningen är ett av många arrangemang under Elin Wägner-veckan i Växjö och Berg den 12-19 september.

Med knivskarp analys och ett direkt, engagerat tilltal har författaren och journalisten Nina Björk sedan slutet av 1990-talet påverkat det ideologiska klimatet i Sverige. 

Som civilisationskritiker har hon rört sig i Elin Wägners fotspår: från det feministiska budskapet i Under det rosa täcket(1996) till tankar om politik och individens frihet med livsstil och klimathot som fond i Om man älskar frihet (2020). 

Nina Björk är en väckarklocka för vår tid.

Sommaren på Lilla Björka

Sommaren 2021 bjuder Lilla Björka på en spännande utställning av textilkonstnären Teresa Oscarsson. Motiven kommer från djur, natur och myter. Där finns också en presentation av Elin Wägner sällskapets alla Väckarklockor samt en skjorta, broderad av Ulla Andersson med inspiration av Väckarklockorna . I kyrkstallet en ny utställning om Elin Wägners goda vän Flory Gate med rubriken ”Överklassflickan som blev ekologisk bonde”.

Lilla Björka är öppet 3/7-15/8 kl. 12-18. Stängt måndagar. Entré 40 kr, under 19 år gratis.

Sommarkvällar på Elin Wägners Lilla Björka 2021

7 juli kl 18, kyrkstallet Lilla Björka. Teresa Oscarsson berättar om sitt konstnärskap och visar sina verk med ”olydiga” korsstygn, många med motiv från naturen.

14 jul kl 18, Galleri Söreskog, Berg. Ylva Mårtens blev känd när hon gjorde sina medkännande radioreportage med barn. Nu aktuell med sin senaste bok ”Vi måste börja med barnen”.

4 augusti kl 18. Galleri Söreskog, Berg. Per Wirtén om sin nya bok om Elin Wägners liv i början av 1920-talet ”Europa, ständigt detta Europa. Elin Wägners förlorade kärlek”. Han belyser en del av hennes liv som är mindre känt.

11 augusti kl 18, Galleri Söreskog, Berg. Susanna Alakoski gjorde författardebut 2006 med romanen ”Svinalängorna”, som belönades med Augustpriset och blev både pjäs och film. Hon är nu aktuell med ”Londonflickan”, del två i en romansvit som inleddes med ”Bomullsänglen”.

Antal plats begränsat till 40. Förhandsanmälan till Birgitta Hansson 0734 20 63 66, birgitta.k.hansson@gmail.com. Entré 100 kr inkl. entré till Lilla Björka före föredraget. Ingen entré till Teresa Oscarssons föredrag.

Galleri Söreskog ligger 1,5 km från Lilla Björka. Från väg 30 tag av mot Berg i Bredhult. Därefter 3.5 km. Från Sandsbro/Åby passera Lilla Björka och fortsätt mot Bredhult 1,5 km.

Årets Väckarklocka 2021

Vid Elin Wägner-sällskapets årsmöte den 15 maj tillkännagavs att författaren och journalisten Nina Björk fått sällskapets utmärkelse Årets Väckarklocka. Priset delas ut sedan 1994 till person eller organisation som arbetar i Elin Wägners anda. Nina Björk tar emot priset vid en föreläsning den 18 september. Föreläsningen är ett av många arrangemang under Elin Wägner-veckan i Växjö den 12-19 september.

Med knivskarp analys och ett direkt, engagerat tilltal har författaren och journalisten Nina Björk sedan slutet av 1990-talet påverkat det ideologiska klimatet i Sverige. 

Som civilisationskritiker har hon rört sig i Elin Wägners fotspår: från det feministiska budskapet i Under det rosa täcket(1996) till tankar om politik och individens frihet med livsstil och klimathot som fond i Om man älskar frihet (2020). 

Nina Björk är en väckarklocka för vår tid.

Kallelse till årsmöte 2021
15 maj kl 14.00 med zoom

Elin Wägner-sällskapets årsmöte kommer att hållas den 15 maj kl. 14.00. Liksom förra året genomförs det digitalt genom zoom. Allt som rör årsmötet: dagordning med styrelsens och valberedningens första samt länk till verksamhetsberättelse finns här på hemsidan. Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt kan delta digitalt. Det är också möjligt att skicka kommentarer eller förslag till beslut till styrelsen.
Årets Väckarklocka 2021 tillkännages vid årsmötet.

Elin Wägner-sällskapets styrelse hoppas att många medlemmar vill delta i årsmötet på länk eller genom mailkommentar av förslag till beslut. /Styrelsen för Elin Wägner-sällskapet

Verksamhetsberättelse 2020

Jorden är grunden

Elin Wägner-sällskapets småskrift nr 31/2020 har just skickats ut till medlemmarna. På omslaget ett vackert porträtt av Elin goda vän Flory Gate, målad av hennes man Simon Gate.

Flera ex av skriften kan beställas genom mail till evamarg.persson@hotmail.com. Pris 80 kr inkl porto.

Medlemsbladet Bergsluft finns nu att läsa här.

Greta årets Väckarklocka 2020

Foto: Sveriges radio

Greta Thunberg tilldelas Elin Wägner-sällskapets Väckarklocka 2020 med följande motivering:

”För hela världen har Greta Thunberg med kunskap, mod och beslutsamhet varit en väckarklocka.

Greta Thunberg fortsätter Elin Wägners kamp för miljö, fred och mänsklighet. Det är med glädje, tacksamhet och självklarhet som Greta blir årets mottagare av Väckarklockan. Elin Wägner ler nog stolt i sin himmel.”

Väckarklockan utdelas vanligen på Elin Wägner-sällskapets höstdagar på S:t Sigfrids folkhögskola. På grund av pandemin har seminariet ställts in. Ny plan var att dela ut priset till Fridays for Future i samband med premiären av filmen ”Greta” på Folkets bio i Växjö men de hårdare restriktionerna omöjliggjorde även detta.Vi återkommer med information om hur Greta till slut fick sin utmärkelse Väckarklockan!

Elin Wägner-sällskapet 30 år

Den 9 juni 1990, en lördag med vackert sommarväder, samlades en skara människor för att välja Elin Wägner-sällskapets första styrelse och delta i årsmötet. Sällskapet bildades i januari i sockenstugan av några vänner som undrade varför Pär Lagerkvist och Vilhelm Moberg hade litterära sällskap – men inte Elin Wägner. Vi beslöt att bilda ett sällskap, en interimsstyrelse valdes och förberedde ett förslag till stadgar, som presenterades vid det första årsmötet. Stadgarna antogs, Ria Wägner berättade om sin faster och mötet avslutades med vad som blivit tradition: kaffe och småländsk ostkaka!

Initiativtagare till Elin Wägner-sällskapet och interimstyrelse: Från vänster Börje Schlecker, Solveig Hammarbäck, Marianne Enge, Flory Gate, KF Bernander
Ria Wägner, Elin Wägners brorsdotter och känd på TV, bjöds in för att berätta minnen om sin faster. Hon visade upp en handvävd linnehandduk med Elins initialer

Elin Wägner-sällskapet hade planerat att fira 30-årsdagen lite extra men som så mycket annat denna vår blir festligheter uppskjutna.

Alla är denna sommar välkomna till Elin Wägners hus i Berg, Lilla Björka, promenera i den vackra parken (eller fårahagen, som Elin kallade den), gå tipsrunda och slå sig ner på Elins veranda med egen kaffekorg! Utställningar finns i kyrkstallet och skrivarstugan, men huset är tyvärr stängt.

Årsmötet 16 maj 2020

Ingenting blir som man tänkt sig denna vår. Elin Wägner-dag och årsmöte planerade vi för Elins födelsedag och på Lilla Björka. Våra medlemmar kallades till genom sedvanligt utskick av Bergsluft. Men på grund av coronaläget såg vi oss tvungna att avboka vår föredragshållare, författaren Ida Andersen. Eftersom läget inte är bättre och många av våra medlemmar är äldre vill vi följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte uppmuntra till fysiska möten. 

Vi höll därför årsmötet på Elin Wägners födelsedag den 16 maj  länk och genom mailkontakt.

Styrelsen för Elin Wägner-sällskapet