FörfattareMarianne Enge Swartz

Årets Väckarklocka 2023

Väckarklockan har i år tilldelats Svenska Afghanistankommittén (SAK). Priset delas ut lördagen den 11 november kl 13.00 på Det fria ordets hus i Växjö. Efter prisutdelningen håller SAKs generalsekreterare Andreas Stefanson ett föredrag med rubriken: ”Kampen för kvinnors och flickors rättigheter i Afghanistan”. Därefter frågestund. Prisutdelningen är ett samarrangemang med Växjö kommun. ALLA VÄLKOMNA!

Flickor i Svenska Afghanistankommitténs skola i Taloqan. Foto: Björn Lindh

Elin Wägner-sällskapet har delat ut Årets Väckarklocka till enskilda eller organisationer som verkar i Elin Wägner anda sedan 1993. Motiveringen till Väckarklockan 2023 lyder:

 I sitt arbete för fred lyfte Elin Wägner särskilt fram kvinnors och barns utsatthet. Hon var en av grundarna till svenska Rädda barnen och deltog efter första världskriget i konkret hjälparbete. Hon förstod vikten av att bygga upp ett starkt civilsamhälle för att förhindra nya krig.

SAK arbetar sedan länge i Afghanistan med utbildning och sjukvård för de mest utsatta: kvinnor, barn och personer med funktionshinder. Trots talibanernas återkomst till makten arbetar SAK vidare i Elin Wägners anda.

Sommaren på Lilla Björka

Besök Elin Wägners vackra hus, ritat av arkitekt Carl Bergsten. ”En smålandsstuga i en fårahage”, var vad Elin Wägner önskade – och hon fick Lilla Björka. Interiören är återställd och huset samt omgivningarna ser nu ut som det gjorde på Elin Wägners tid. Flera av hennes möbler har nu också hittat tillbaka till huset.

Öppet 1 juli – 13 augusti alla dagar kl 12 – 18 (måndagar stängt)

Välkommen till sommarens föreläsningar:

Yvonne Hirdman kan tyvärr inte komma till Lilla Björka men vi har i stället lyckats engagera Anna-Karin Palm, som förutom romaner skrivit och forskat om Selma Lagerlöf. Hon har också nyligen tagit plats i Svenska Akademien.

Anna-Karin Palm kommer till Elin Wägners Lilla Björka måndagen den 14 augusti kl 18.00. Förhandsanmälan enligt ovan!

Minnesskylt i Nyköping

På Elin Wägners födelsedag 16 maj 2023 avtäcktes en ny skylt till minne av Elin Wägner. Platsen är Nyköping där hon gick sina första skolår i Henriette Löwens flickskola. Byggnaden där hon med egna ord var ”skolråtta” ingår nu i Nyköpings folkhögskola, som i samband med avtäckandet av skylten passade på att fira ett storartat 50+ jubileum. Skylten är placerad på en byggnad som vetter mot stadens ”kulturstråk”.

Elin Wägner-dagen 13 maj 2023 Bygdegården i Berg kl 14.00

Dagmar Brunow, professor vid Linné-universitetet och ledamot av Elin Wägner-sällskapets styrelse berättar om sitt spännande detektivarbete kring Elin Wägner och filmen. I tre decennier var Elin Wägner involverad i filmskapande, en sida av Elin som är mindre känd än hennes författarskap. Som manusförfattare är hon en av de få som klarade övergången från stumfilm till ljudfilm. 

Efter föredraget kaffe med småländsk ostkaka, 60 kr.

Alla välkomna till Elin Wägner-dagen. Gratis entré!

Årsmöte  ca kl 16.00 

Medlemmarna kallas till årsmöte som hålls i direkt anslutning till programmet ovan.  Verksamhetsrapporten 2022 finns här. På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Styrelsens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 8. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
 9. Val av övriga styrelseledamöter
 10. Val av två revisorer jämte två suppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor

Bergsluft och Småskrift

O Fåglastad… är namnet på Elin Wägner-sällskapets småskrift nr 33/2022, som handlar om kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad. Lena Eskilsson berättar om kvinnorna som startade medborgarskolan på Fogelstad och hur den verkade. Tjia Torpe, insamlingsstiftelsen Fogelstads ordförande, berättar om inköpet av skolans lokaler på Lilla Ulfåsa och om planerna för framtiden.

13 – 18 januari 2023 flyttar Fogelstad kvinnliga medborgarskola in på Galleri Bellman på Södermalm i Stockholm med en spännande utställning, panelsamtal, filmvisningar och mycket annat. Mer info på Fogelstads hemsida eller Facebook.

Bergsluft nr 98 skickas samtidigt med småskriften ut till medlemmarna. Alla intresserade kan också läsa Bergsluft här.

God jul önskar Elin Wägner-sällskapet med ett foto på Lilla Björka i vinterskrud.

Foto: Mia Ångman

Parnass – de litterära sällskapens egen tidning

Prenumerera på Parnass och läs om din författare eller andra som intresserar dig. Det är de litterära sällskapens egen tidning och du får gärna medverka med bidrag!

Hör de civilisationskritiska ropen!

Göran Greiders tacktal när han mottog Elin Wägner-sällskapets pris Väckarklockan 15 oktober 2022

Göran Greider med Elin Wägner-sällskapets väckarklocka som han symboliskt vill överlämna till Ulf Kristersson. Foto: Björn Theorin

Höstens stora händelse för Elin Wägner-sällskapet var utdelningen av Årets Väckarklocka 2022. Författaren och debattören Göran Greider hade hela tiden Elin Wägner i fokus i sitt fantastiska framträdande i en mer än fullsatt lokal på biblioteket i Växjö. Han belyste miljö- och fredsfrågor samt tog också upp Sveriges Nato-ansökan och funderade över vad Elin skulle ha tänkt. Han berörde också vad den militära upprustningen gör för vår miljö. Talet i sin helhet kan ni läsa här.

ÅRETS VÄCKARKLOCKA 2022

VÄLKOMMEN till Växjö stadsbibliotek den 15 oktober kl 13 och möt Elin Wägner-sällskapets VÄCKARKLOCKA 2022 – författaren, journalisten, poeten, debattören GÖRAN GREIDER. Musik av elever vid S:t Sigfrids folkhögskola. Anna Salomonsson läser ur Göran Greiders bok ”Barndomsbrunnen”.

FRI ENTRÉ! ALLA VÄLKOMNA

Foton från Lilla Björka 2022

Öppet 12-18 alla dagar (utom måndag) 2/7-14/8 2022

Konst i Elin Hage

Författarporträtt av Michael Brannäs

Sommaren 2022 på Lilla Björka

Första utställningen på Lilla Björka var en konstutställning i Elins hage 1996. Nu är konsten tillbaka igen men konstnärerna är nya, många med sin hemvist i trakten. Välkomna att ströva omkring i den vackra parken. Tag gärna med en kaffekorg och slå dig ner vid skrivarstugan eller på Elins solveranda.

I Elins matrum finns en utställning med porträtt av kvinnliga författare. Fotografen heter Michael Brannäs. Han har verkat som fotograf hela sitt yrkesverksamma liv med reportage i veckopress och i eget företag. Läst böcker har han alltid gjort, därför har han ofta anlitats för författarporträtt.

I Vannis rum finns alla Elin Wägner-sällskapets Väckarklockor, den senaste är Göran Greider. I trapphallen Carl Bergstens ritningar till Lilla Björka. I skrivarstugan en utställning om Flory Gates liv och verk ”Överklassflickan som blev ekologisk bonde i Småland”.

Lilla Björka är öppet för besökare 2 juli – 14 augusti 2022 kl. 12 – 18 alla dagar utom måndagar. Guide/värdinna finns på plats.

ALLMÄN VISNING 12 juli – 14 aug kl. 15.00 alla dagar (utom måndagar) .
INGÅR I ENTRÉN 50 KR