Elin Wägners Lilla Björka drivs och vårdas av Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka, som ansvarar för huset underhåll och trädgårdens skötsel. Stiftelsen arrangerar program och utställningar på Lilla Björka samt erbjuder huset som stipendiebostad.

Kontaktperson Birgitta Hanssonordförande Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka
Tel. 073 4206366
epost birgitta.k.hansson@gmail.com

Stiftelsens styrelse:

Birgitta Hansson, ordförande
Bengt Göransson, kassör, repr. för Bergs sockenråd
Eva Persson, sekreterare, repr. Bergs Hembygdsförening och Elin Wägner-sällskapet
Ingrid Nettervik, repr. Smålands Akademi
Marianne Enge Swartz, ledamot
Karl Johan Krantz, ledamot
Olof Thedin, ledamot
Mimmi Schill, ledamot