EW med skrivmaskin, storVälkommen till Elin Wägner-sällskapet!

Elin Wägner-sällskapet bildades 1990 och är en ideell, opolitisk förening med syfte att hålla Elin Wägners livsverk levande. Detta sker genom att uppmuntra studiet av hennes författarskap och lyfta fram hennes tankar om samverkan mellan kvinnor och män i arbetet för fred och miljö.

Kärleken till hembygden var en inspirationskälla och  föreningen ser det som sin uppgift att verka för varsamhet med livet, jorden och naturen i alla dess former.

Elin Wägner-sällskapet arbetar för att Elin Wägners förfatarskap ska finna tillgängligt för allmänheten samt uppmuntrar till läsning av hennes verk. Genom skrifter, föreläsningar, media och teater vill Sällskapet sprida författarens grundläggande tankar om samhället och människans roll där.

Sällskapet arbetar också aktivt för att samla och bevara minnen från hennes liv genom förvärvet 1994 av hennes hus i Berg, Lilla Björka drivs av en stiftelse med Elin Wägner-sällskapet som en av stiftelsebildarna.

Prenumerera på hemsidans ”Senaste nytt” genom att fylla i din mailadress längst ner på rubrikraden!

Du kan bli medlem genom att betala in 150 kr till BG 645-0126.

 Som medlem får du: 
  • Medlemsbladet Bergsluft 3 ggr per år.
  • En årlig Småskrift.
  • Inbjudan till Elin Wägner-dagen med årsmöte i maj.
  • Inbjudan till Elin Wägner-seminarium på S:t Sigfrids folkhögskola en helg i oktober.
  • Möjlighet att hjälpa till i Elin Wägner-sällskapets monter vid Bokmässan i Göteborg.