Ann-Margreth Willebrand

Ann-Margreth Willebrand, ordf, E-post

Peter Forsgren, sekreterare i sällskapet, är professor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet (Växjö). Han har skrivit I vansklighetens land. Genus, genre och modernitet i Elin Wägners smålandsromaner (2009) samt flera artiklar om författarskapet. E-post

Eva Christiansson, kassör. Pensionerad gymnasielärare i matematik och ekonomi. Kom i kontakt med Elin och hennes verk genom Elins goda vän Flory Gate på 1980-talet när båda var medlemmar i IKFFs lokalavdelning i småländska Aneboda. Under den här perioden tilldelades Flory Gate ett arv som kom att utgöra grunden till Florys stiftelse Fred med Jorden. Eva  handplockades som styrelsemedlem till stiftelsen, som varje år delar ut stipendier för att stödja och stimulera forskning och yrkesmässig biologisk odling – främst till kvinnor som bedriver jordbruk eller handelsträdgård.
Det blev en självklarhet för Florys vänner att gå med i Elin Wägner-sällskapet, när det bildades 1990.  E-post

Ann-Christin Gunnarsson är pensionerad gymnasielärare, som redan i folkskolan blev förtjust i Elin, då hon läste Åsa-Hanna, som hon tyckte var mycket spännande. Som styrelsemedlem ansvarar hon för Bokmässan i Göteborg där hon gärna talar sig varm för Elins litteratur och upplyser om hennes motton:
Jämställdhet, fred och miljö.  E-post

Katarina Nordlund har jobbat som sjukgymnast/fysioterapeut inom olika sektorer, både landsting, kommun, företagshälsovård och utbildning. Har genom livet varit engagerad i olika folkrörelser och mötte Elin Wägner som ung när hon läste Väckarklocka. Hon fascinerades av hennes tidiga engagemang för de stora frågorna som jämställdhet, fred och miljö. Har senare även upptäckt hennes vassa penna som journalist och romanförfattare. E-post

Eva Persson, pensionerad distriktssköterska.
Växte upp granne med St. Sigfrids folkhögskola, där Elin alltid var aktuell. Hon läste flera av hennes böcker som ung, men riktigt intresserad blev hon först, då hon som nyinflyttad till Berg, hamnade i en studiecirkel om Elin Wägner som Flory Gate ordnade tillsammans med några vänner. Det gav ett mycket personligt inträde till Elins liv och verk.
Hon är också Sällskapets representant i Stiftelsens styrelse, där hon är sekreterare. E-post

Björn Theorin är pensionerad miljövårdstjänsteman. Har allt sedan ungdomen grunnat över kvinnors globala underordning trots lika eller bättre personliga förutsättningar jämfört med männen i sina samhällen. Men om Elin Wägner hade han bara en vag uppfattning tills han lyckligtvis blev inknuffad  i Sällskapet av en god vän. E-post

Monica Grügiel är svensk- och engelsklärare. Redan på gymnasiet väcktes intresset för Elin Wägner och hon skrev sitt specialarbete om novellsamlingen Gammalrödja. Då fanns Märta Schlecker fortfarande i livet som kunde berätta om Elins idéer och tid i Berg. Under flera år har Monica sedan arbetat på S:t Sigfrids folkhögskola som Elin var med och startade. Här finns Elin Wägner-samlingen och här hålls sällskapets årliga höstseminarium. För kontakt med folkhögskolan var god vänd er till www.sigfrid.seE-post

Dagmar Brunow är litteraturöversättare och lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon kom i kontakt med Elin Wägners globala tänkande kring miljö, fred och feminism under sina studier i skandinavistik i Hamburg. Magistertentamen om Elin Wägner och hennes feminism utifrån ett europeiskt perspektiv, framför allt jämfört med Simone de Beauvoir och Virginia Woolf. Idag är hon intresserad av frågor kring kulturellt minne, kulturarv och det intermediala, dvs hur olika medier bidrar till att hålla Elin Wägners verk och tankar levande. E-post

Anna Salomonsson är lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet och har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och engelska. Hennes intresse för Elin Wägner, som både samhällsdebattör och skönlitterär författare, har fördjupats över tid, och sedan några år undervisar hon återkommande i en universitetskurs om Elin Wägners författarskap. E-post

Marianne Enge Swartz, adjungerad redaktör för Bergsluft och småskrifter. Journalist som bott många år utomlands (Kenya, Botswana, Genève) samt arbetat med folkhälsa i Stockholms läns landsting. Har hus i Berg, var med och bildade Elin Wägner-sällskapet och var dess ordförande 20 år. Initiativtagare till uppförandet av Siri Derkerts staty av Elin Wägner i Stockholm. Nu styrelseledamot i stiftelsen Elin Wägner Lilla Björka. Varm anhängare av Elin Wägners tankar om jämställdhet, fred och miljö. Skriver och föreläser om Elin Wägner.  E-post