Höstseminarier

Varje år  1990-2019 har Elin Wägner-sällskapet hållit ett seminarium på S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö en helg i september. Temat har varit anknytning till Elin Wägners tankar om kvinnors rättigheter och fred – med och på vår jord. Med utgångspunkt i läget på Elins tid har vi granskat dagens situation.  Varje år har deltagarna skrivit rapporter som du kan läsa här (klicka på den aktuella rubriken med röd text). Folkhögskolan kan inte längre erbjuda kursdeltagare övernattning och styrelsen försöker nu hitta alternativ till den populära hösthelgen med samling runt Elin Wägners person och tankar.

Från 1993 utdelas Årets Väckarklocka till person eller  organisation som verkat i Elins anda och som i sin tur kan välja att överlämna väckarklockan till någon som behöver väckas!


1921

Seminariet inställt på grund av Corona. Greta Thunberg Årets Väckarklocka, läs mer under ”Väckarklockor”.

1920

Seminariet inställt på grund av Corona. Nina Björk Årets Väckarklocka, läs mer under ”Väckarklockor”.

19-20/10 2019

Elin Wägner och barnen

Rädda Barnens ordförande Lise Bergh tar emot Årets Väckarklocka 2019

Föreläsare: Lars H Gustafsson, Peter Forsgren, Börje Svensson, Simone Ek, Britt Mossberg, Marianne Enge Swartz, Solveig Hammarbäck, Ulrika Knutson

Årets Väckarklocka: Organisationen Rädda Barnen, utmärkelsen togs emot av Rädda Barnens ordförande Lise Bergh, som avslutade seminariet med en föreläsning: ”Rädda Barnen i samtid och framtid.”

Motivering: Elin Wägner såg med egna ögon genom resor i efterkrigstidens Europa att kvinnor och barn var de mest utsatta och lidande i krigets skugga. Ett halvår efter att Save the Children Fund bildats i London 1919 tog hon aktiv del i grundandet av den svenska avdelningen av Rädda barnen.

Rädda Barnen har i hundra år arbetat vidare i Elin Wägners anda samtidigt som organisationen omvandlats till en modern biståndsorganisation. Med barnkonventionen som inspiration och vägledning arbetar Rädda Barnen långsiktigt för att förbättra barns livsvillkor och stärka deras rättigheter.

Rädda Barnen önskar lämna Väckarklockan vidare till Sveriges partiledare med följande motivering:

Vi vill överlämna väckarklockan till Sveriges riksdags partiledare med en uppmaning att de slutar ställa svaga grupper mot varandra, slutar att stänga ute, förbjuda eller inte se de som är utsatta, förlorare, hårdast drabbade av orättvisor och strukturell diskriminering. Vi ser det i ökade klyftor mellan rika och fattiga, i utspel som ifrågasätter asylrätten och i tiggeriförbud runt om i Sveriges kommuner.

23/9 2018

Tyvärr blev årets seminarium inställt på grund av för få anmälda deltagare. Årets Väckarklocka delades däremot ut vid en ceremoni som var öppen för allmänheten.

Årets Väckarklocka: Organisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime)

Motivering: ”Patriarkala strukturer har påverkat främst kvinnors livsvillkor under olika tidsepoker och kulturer. Elin Wägners liv och författarskap erbjuder exempel, som fortfarande lever kvar. Detta kanske särskilt för kvinnor och ungdomar där hemlandets gamla strukturer följt med till det nya landet.

Med FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen som värdegrund arbetar GAPF sedan 2002 för att synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige.”

GAPF lämnar Väckarklockan vidare till Sveriges nya regering.

Utmärkelsen togs emot av GAPFs ordförande Sara Mohammad och Sabina Landstedt


23-24/9  2017

Elin och pacifismen

Torbjörn Söderquist, Annika Holsing, Börje Svensson, Beata Arnborg, Ingrid Liljeblad, Britt Mossberg, Margareta Petersson och Viktor Almqvist.

Årets Väckarklocka: Heléne Lööw

Motivering: ”för hennes långa och gedigna arbete som forskare, sakkunnig och skribent. Hon har gjort och gör en stor och viktig insats för att kartlägga och sprida kunskap om högerextrema rörelser och antidemokratiska krafter. Hon har återkommande visat på faran med att underskatta dessa krafter.

Efter första världskriget ägnade Elin Wägner en stor del av sin tid åt att i reportage och romaner beskriva tillståndet i det skövlade Europa. Hon varnade också tidigt för faran med de antidemokratiska krafter som började frodas direkt efter kriget.

Heléne Lööw har visat på nödvändigheten av att – i Elin Wägners anda – oförtröttligt kasta ljus över rörelser som kan hota vår demokrati.”


17-18/ 9 2016

luis-lineo

Luis Lineo tar emot väckarklockan för Män för jämställdhet

Elin och mannen – är han beredd att stå i bredd?

Arne Järnelöv, Birgitta Wistrand, Lars Jalmert, Luis Lineo, Tomas B Lindahl, Peter Forsgren, Börje Svensson

Årets Väckarklocka: Män för jämställdhet

Motivering: ”En mansrörelse av detta slag utgör fortfarande något av en pionjärgrupp, och svarar på Elin Wägners uppmaning till männen att gå i dialog med kvinnorna och dela med sig av makten.

I Wägners roman Dialogen fortsätter från 1932 är de sista orden ´Repliken är deras´, en uppfordrande önskan från den tidens medvetna kvinnor. Nu äntligen kan vi säga att dialogen tar fart på riktigt, efter kvinnornas rösträttskamp för hundra år sedan. Vi i Elin Wägner-sällskapet ser fram emot en spännande, omvälvande och framgångsrik dialog.”


12-13/ 9 2015

Bild

Opinionsbildare då och nu – Elin Wägner och hennes medsystrar

Ami Lönnroth, Birgitta Ney, Camilla Carnmo, Peter Forsgren

Årets Väckarklocka: Ebba Witt-Brattström

Motivering: ”Ebba Witt Brattström tillhör sedan flera decennier landets ledande litteraturvetare och har under lång tid varit en av de tongivande i Sverige då det gäller feministisk teori, kvinnolitteraturforskning och kvinnolitteraturhistoria. Helt i linje med Elin Wägners idéer om patriarkatets makt och feminismens nödvändighet, har Ebba Witt Brattström gjort oss medvetna om patriarkala strukturer inom litteraturen och litteraturhistorien liksom om nödvändigheten av att bjuda dessa motstånd, inte minst för att kunna revidera synen på kvinnliga författare.

Med böcker om bland andra Moa Martinson, Edith Södergran och nu senast om 1970-talets litteratur, liksom genom att ha varit en av huvudredaktörerna för Nordisk kvinnolitteraturhistoria, har hon inte bara fördjupat förståelsen av en rad författare och skönlitterära texter utan också av de i grunden könsspecifika villkor som präglar dessa liksom läsningen av dem.”


20-21/9 2014

Bild 9
Det fria ordet – om hot mot det fria ordet och Elin Wägner som väckarklocka för att försvara det.

Annika Thor, Disa Håstad, Margareta Pettersson, Nasrin Madani, Karin Hansson, Peter Forsgren, Börje Svensson, Sara Wåhlin

Årets Väckarklocka: Svenska PEN / Annika Thor

Motivering: ” Svenska PEN tilldelades utmärkelsen för sitt engagemang för det fria ordet – en organisation som arbetar i Elin Wägners anda med att främja tankefrihet och internationell solidaritet.”


13-14/9 2013

043

Från jord till bord – om odling, mat och tillsatser. Elin Wägner och Flory Gate möter nutid.

Karin Sahlström, Elisabeth Hansson, Peter Forsgren, Mia Bergqvist, Lena och Michaël Michaëlsson, Börje Svensson

Årets Väckarklocka: Mats-Eric Nilsson

Motivering: ”Elin Wägner hade funnit en vän i Mats-Eric Nilsson som i sina böcker fullföljer hennes tankar i Väckarklocka om vad som betecknar god levnadsstandard – gott vatten, rent mjöl till brödet, mjölk och kött från närbelägna gårdar och anständiga livsvillkor för alla som arbetar inom livsmedelsförsörjningen.

Mats-Eric Nilsson tilldelas Elin Wägner-sällskapets Väckarklocka 2012 för att han – i Elin Wägners anda – sätter luppen på vår mat, vad den innehåller och hur den produceras. Hans två första böcker handlar om fusket i matbranschen. Han för matdebatten ett steg vidare och frågar sig – och oss – hur vi blev rädda för riktig mat. Han skriver om vikten av goda råvaror och om det ekologiskt riktiga i att följa årstiderna vid inköp och tillagning. Hösten 2013 är han aktuell med boken Saltad nota. ”


15-16/9 2012

048

Försoning efter fred. Om hur man går vidare efter avslutad konflikt. Tankar kring försoning och förlåtelse

Peter Forsgren, Marika Griehsel, Börje Svensson, Johanna Fogelström, Magnus P. Wåhlin

Årets Väckarklocka: Margot Wallström

Motivering: ”Margot Wallström tilldelades Elin Wägner-sällskapets Väckarklocka 2012 för att hon – i Elin Wägners anda – bevakat kvinnors utsatthet i krig och konflikter. Elin Wägner såg jämställdhet mellan kvinnor och män som en förutsättning för fred. I sina reportage uppmärksammade hon kvinnors och barns utsatta situation i ett Europa mellan två världskrig.

Margot Wallström fick som FN:s särskilda representant i uppdrag att arbeta mot sexuellt våld i krig och konflikter, bland annat genom förebyggande insatser och åtgärder mot straffrihet. Ett resultat är säkerhetsrådsresolution 1960 som innehåller verktyg för systematisk övervakning och rapportering om sexuellt våld och för identifiering av gärningsmän.”


10-11/9 2011

Väckarklocka 2011 Stiftelsen Gapminder, Hans Rosling
Rösten vi ärvde – om hur kvinnornas rösträtt har förvaltats efter 1921 och hur vi använder vår röst idag

Birger Schlaug, Barbro Hedvall, Ing-Mari Frössevi, Börje Svensson, Sara Wåhlin, Dalala Abdel Gani

Årets Väckarklocka: Organisationen Gapminder / Hans Rosling

Motivering: ”Elin Wägner ville genom sina skrifter vara en skrällande väckarklocka i frågor som rör mänsklighetens överlevnad. På ett liknande sätt fungerar stiftelsen Gapminder som en väckarklocka på nätet. Gapminder ger oss en faktabaserad syn på världen som kan få oss att agera mot orättvisor i global utveckling. Deras pedagogiska och lekfulla presentation av fakta slår hål på många myter om länders sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden. www.gapminder.org är fritt tillgängligt för alla – både makthavare och gräsrötter.”


11-12/9 2010

Väckarklocka 2010 Anders Linder
Polväxling – Elin Wägners tankar på ett forntida matriarkat och hur forskarna ser på det i dag

Christina Ekström, Marianne Enge Swartz, Peter Forsgren, Gullög Nordquist, Margareta Skantze, Börje Svensson

Årets Väckarklocka: Anders Linder

Motivering: ”Anders Linder är en tidig miljökämpe i Elin Wägners anda. Han har med humor och sångarglädje spridit hennes tankar om fred med och på jorden. Genom sin alternativa världshistoria i standup-form ”Gudinnans återkomst” om kvinnorna glömda historia, ger han oss en chans att se nya möjligheter i en förvirrad tid.”


19-20/9 2009

Väckarklocka 2009 Kvinna till Kvinna. Anna Lidén
Krig och fred. Om kvinnors arbete för fred – då och nu

Irene Andersson, Eva Moberg, Anders Nilsson, Börje Svensson, Teater Hibiscus, Marianne Enge Swartz

Årets Väckarklocka: Organisationen Kvinna till kvinna / Anna Lidén

Motivering: ”Organisationen Kvinna till Kvinna tilldelas Väckarklockan för sitt mångåriga och framgångsrika arbete för att stödja och lyfta fram kvinnors arbete för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Genom sitt samarbete med lokalt förankrade kvinnoorganisationer, som skapar mötesplatser över sociala, kulturella och geografiska gränser i konfliktområden, stärker Kvinna till Kvinna – helt i Elin Wägners anda – kvinnors delaktighet och inflytande, och därmed också en hållbar framtid för både män och kvinnor.”


20-21/9 2008

Väckarklocka 2008 Gun-Britt Sundström - Kopia
Kvinnors frihet – Från ”Pennskaftet” till ”Fångarnas kör”

Boel Hackman, Pia Karlsson Minganti, Leili Falfasi, Ann-Christin Gunnarsson, Börje Svensson, Cecilia Alrikson, Marianne Enge Swartz

Årets Väckarklocka: Gun-Britt Sundström

Motivering: ”Gun-Britt Sundström skriver i Elin Wägners anda om kärleken som livsval och ansvar. En djupt moralisk livshållning förenas hos henne liksom hos Wägner med en kärv humor. Romanen Maken (1976) har blivit en feministisk klassiker och har ständigt nya hängivna läsare. Hennes motsägelselusta, ironi och skärpa firar nya triumfer i den senaste boken Bitar av mig själv (2008). Hon hör också till dem för vilka utformningen av språket är livsviktigt och hon är en lysande översättare av bl.a. Cora Sandels Alberte-böcker.”


22-23/9 2007

Väckarklocka 2007 Lasse Berg
Moder jord, moderskap och moderlighet

Claudia Lindén, Elisabeth Auer, Lars Nordblom, Börje Svensson, Marianne Enge Swartz

Årets Väckarklocka: Lasse Berg

Motivering: ”Lasse Berg har i sina böcker, filmer, radio- och TV-program under många år givit oss värdefull och lättillgänglig kunskap om människor i olika delar av världen. I sin senaste bok, Gryning över Kalahari, övertygar han sina läsare med sin optimistiska hållning att det trots krig och utsugning finns en framtid för världen. Precis som Elin Wägner lutar han sig mot evolutionshistorien och lyfter som hon fram solidaritet och jämställdhet som hoppfulla genetiska drag i människonaturen.”


16-17/9 2006

Väckarklocka 2006 Kerstin Stjärne
Vänner, kolleger och kanske konkurrenter

Boel Hackman, Börje Svensson, Marianne Enge Swartz, Gunilla Domellöf, Cecilia Davidsson

Årets Väckarklocka: Kerstin Stjärne

Motivering: ”Kerstin Stjärne tilldelas Väckarklockan för att hon med dårörtens optimism och i Elin Wägners efterföljd tror på människornas möjligheter att tillsammans kämpa emot storskalighet och resursförstöring och skapa sig ett värdigt liv i samklang med naturen.”


24-25/9 2005

Väckarklocka 2005 Birgitta Englin
Kvinnors röster

Helena Forsås-Scott, Anna Williams, Lawrence Johnson, Börje Svensson

Årets Väckarklocka: Birgitta Englin

Motivering: ”Birgitta Englin tilldelas Väckarklockan för att hon i Elin Wägners anda speglat samhällets maktstrukturer genom att synliggöra hierarkierna inom teaterns värld. Genom sitt arbete som regissör med pjäser riktade till en ung publik har hon visat på nya perspektiv. Som chef för Riksteatern (av landets 31 teaterchefer är endast tre kvinnor) har Birgitta Englin satt strålkastaren på bristerna i jämställdhet i teaterns värld och leder dessutom regeringens genuskommitté. I Almedalen fick hon upp kulturpolitiken på agendan genom hot om att bilda ett kulturparti. Precis som Elin Wägner uppmanade kvinnorna att göra i en artikel i Tidevarvet har Birgitta Englin inte bara öppnat dörrar utan också gått igenom dem.”


18-19/9 2004

Väckarklocka 2004 Elsie Johansson
Elin Wägner och kärleken

Jonsson, Lena Lennerhed, Kjerstin Norén, Börje Svensson, Lena Hoel, Mary Lou Ward, Elsie Johansson

Årets Väckarklocka: Elsie Johansson

Motivering: ”Elsie Johansson tilldelas Väckarklockan för att hon i Elin Wägners anda har skildrat kvinnors liv och lyckats levandegöra kärleken i dess ofattbara mångsidighet. I hennes romaner är kvinnorna starka och låter sig inte kuvas av livet. Liksom hos Elin Wägner är moderligheten en stark kraft som kan förändra verkligheten – men i årets bok visar hon också med stor klarsynthet att den lätt kan låta sig utnyttjas av manipulativa krafter. Därmed har hon tydliggjort hur kvinnors utsatta situation kräver en ständig vaksamhet och solidaritet av det nya seklets medsystrar.”


20-21/9 2003

Väckarklocka 2003 Yvonne Hirdman
Elin Wägner och feminismen

Lena Gemzöe, Moa Elf Karlén, Yvonne Hirdman, Helena Forsås-Scott, Johanna Palmstjärna, Börje Svensson

Årets Väckarklocka: Yvonne Hirdman

Motivering: ”Yvonne Hirdman tilldelas Väckarklockan för att hon i Elin Wägners anda förklarat och givit oss nya perspektiv på relationerna mellan makt, klass och genus i svensk 1900-talshistoria. Hennes forskning har avslöjat ett samhälle som skapar genus samtidigt som genus i sin tur skapar samhället. Om detta både talar och skriver Yvonne Hirdman snärtigt och engagerat och eftersom hennes forskningsunderlag är så brett kan hon formulera precisa, ofta provokativa, frågeställningar som ställer invanda tankemönster och föreställningar på huvudet.”


21-22/9 2002

Väckarklocka 2002 Charlotte Permell
Elin Wägner och landskapet

Gunilla Almered Olsson, Tom Hedlund, Börje Svensson

Årets Väckarklocka: Charlotte Permell

Motivering: ”Charlotte Permell tilldelades Väckarklockan för att hon fungerar som en väckarklocka för naturfrågor, sprider naturkunskap på ett vederhäftigt och charmigt sätt och därigenom värvar nya ”naturvärnare” i ett medium som inte fanns på Elins tid.”


22-23/9 2001

Väckarklocka 2001 Barbro Dahlbom-Hall
Elin Wägner och vänskapen

Bibi Jonsson, Gunilla Domellöf, Björn Sahlin

Årets Väckarklocka: Barbro Dahlbom-Hall

Motivering: ”Barbro Dahlbom-Hall tilldelas Väckarklockan för att hon med hjälp av egna framgångar bland huvudsakligen manliga kolleger påbörjade ett jämställdhetsarbete för att utveckla det kvinnliga ledarskapet.

Hon har fått kvinnor att tro på sin förmåga att leda och vara chefer – med kvinnliga förtecken. I likhet med Elin Wägner har hon kämpat för alla kvinnors rätt att vara med och bestämma i samhället.”


23-24/9 2000

Väckarklocka 2000 Bodil Jönsson
Tid för hälsa – En fråga om livskvalitet

Susanna Ehdin, Hans Öhman, Gerd Benjaminsson, Sven Andersson, Helena Forsås-Scott

Årets Väckarklocka: Bodil Jönsson

Motivering: ”I vår globaliserade och högteknologiska värld, där människan ofta känner sig obetydlig och överkörd, visar Bodil Jönsson i Tio tankar om tid att människan kan skapa sig utrymme för kritisk eftertanke och därmed medverka till ett mänskligare samhälle.”


25-26/9 1999

Väckarklocka 1999 Anita Goldman
Journalist och kvinna

Karl Lindqvist, Margareta Stål, Helena Forsås-Scott, Karin Nordberg, Birgitta Svanberg

Årets Väckarklocka: Anita Goldman

Motivering: ”Anita Goldman tilldelas Väckarklockan för att hon – precis som Elin Wägner – modigt verkat i och rapporterat från en patriarkal miljö där hennes arbete inte alltid bedömts som ”politiskt korrekt”. I sin bok Snäckans sång lyfter hon fram samma budskap som i Elin Wägners Väckarklocka då hon vädjar till världens kvinnor att genomskåda krigets mekanismer och tillsammans medverka till en fredligare värld för våra barn.”


19-20/9 1998

Väckarklocka 1998 Birgitta Onsell
Tro och otro

Peter Bexell, Bibi Jonsson, Helena Forsås-Scott, Gunnar Sundberg, Ingrid Bäckman Mejling

Årets Väckarklocka: Birgitta Onsell

Motivering: ”Birgitta Onsells tilldelas Väckarklockan för sitt oförtröttliga arbete – i Elin Wägners anda – med att lyfta fram kvinnornas glömda historia och hennes kamp för att belysa och historiskt förklara bibelns patriarkala och nedvärderande kvinnosyn.”


20-21/9 1997

Väckarklocka 1997 Stefan Edman
Att skriva människan

Inger Larsson, Inger Littberger, Ying Toijer- Nilsson

Årets Väckarklocka: Stefan Edman

Motivering: ”Stefan Edman tilldelas Väckarklockan för att han under många år enträget har arbetat med att föra ut Elin Wägners tankar och idéer om ett samhälle i balans med naturen. Han har skapat opinion i skola, kyrka och jordbruksorganisationer och i dag kan vi t.o.m. höra ekot av Elin Wägners stämma när statsministern uttalar sig.”


21-22/9 1996

Elin Wägner och fredstanken

Foto: Måns Langhjelm

Anders Nilsson, Ann Wirsén Meurling, Helena Forsås-Scott

Årets Väckarklocka: Ingrid Segerstedt Wiberg

Motivering: ”Ingrid Segerstedt Wiberg tilldelas Väckarklockan för att hon liksom Elin Wägner ser freden som sitt personliga ansvar. Hon har aldrig skyggat för obekväma ställnings-taganden i fredsdebatten och med personliga insatser har hon modigt kämpat för beskydd av krigets offer”.


23-24/9 1995

Väckarklocka 1995 Christina Doctare
Elin Wägner och politiken

Eva-Karin Josefsson, Bibbi Jonsson, Sarah Death

Årets Väckarklocka: Christina Doctare

Motivering; ”Christina Doctare tilldelas Väckarklockan för att hon öppnat våra ögon för hur kvinnor genom tiderna utnyttjats i krig och för att hon förmått väcka dagens män så att de nu erkänner att våldtäkt är en krigsförbrytelse”.


24-25/9 1994

Väckarklocka 1994 Eva Moberg
Tusen år i Småland

Eva Adolfsson, Sven-Erik Rydeman

Årets Väckarklocka: Eva Moberg

Motivering: ”Eva Moberg tilldelas Väckarklockan för sitt mångåriga engagemang i freds- och jämställdhetsarbetet och sin aktuella granskning av mansrollen som bär wägnerska förtecken: övertygelsen att män i grunden är bättre än manssamhället”.


18-19/9 1993

Fogelstad – ett tidigt kvinnligt nätverk

Lena Eskilsson, Hjördis Levin, Margit Jonsson

Årets Väckarklocka: Tidskriften bang

Motivering: ”I tidskriften Bang kommer många av Elin Wägners tankar och idéer till uttryck. Särskilt pacifismen och feminismen ställs under debatt. Aktuella ämnen ventileras men historiska händelser får också utrymme, t ex ”förstaseptemberrörelsen” 1935. Bang är ett utmärkt forum för wägnerska tankar och ett ypperligt sätt att nå en yngre målgrupp med Elins budskap.”


19-20/9 1992

Elin Wägner omläst

Helena Forsås-Scott, Sarah Death, Karl Lindqvist


21-22/9 1991

Väckarklocka

Birgitta Svanberg, Margareta Lindholm, Bengt Lindström, Brita Åkerman


22-23/9 1990

Fred med jorden

Stefan Edman, Lena Trojer, Cindy de Wit