Elin Wägner-stipendiet 2023

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Elin Wägner-sällskapet utlyser ett stipendium för boende fyra veckor i Elin Wägners Lilla Björka. Till detta kommer en stipendiesumma på 15.000:-

Syftet med stipendiet är
att under en månad ge möjlighet att kunna ägna sig åt att förbereda, genomföra eller färdigställa sin bok/avhandling/artikel/film/musik/konstverk i en både stimulerande och rofylld miljö.

Kriterier: Du som i ditt konstnärliga arbete skriver eller forskar om Elin Wägner eller i Elin Wägners anda, inom områdena jämställdhet, fred eller miljö.
Ansökan: Vi önskar att Du skriver kort om: ”Vem Du är ”, ”Vad Du vill använda stipendiet till”, ”Vad Du vill uppnå”. Ansökan kommer att jurybedömas.
Ansökningstid: 1 februari – 24 april 2023
Ansökan mejlas till birgitta.k.hansson@gmail.com
Frågor besvaras av Birgitta Hansson 0734 20 63 66

Juryn består av Birgitta Hansson, ordf Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka, Dagmar Brunow, Elin Wägner-sällskapet, Ella Styf, bibliotekarie, Växjö stadsbibliotek

Information

Elin Wägners Lilla Björka ligger i Berg, en liten kyrkby belägen 3 mil norr om Växjö och 1,5 mil söder om Lammhult. Elin Wägner lät bygga huset 1925 och bodde där permanent från början av 1930-talet  och fram till sin död 1949. I början av 30-talet uppfördes också en skrivarstuga med Simon Gate som arkitekt. Huset var efter Elin Wägners död i privat ägo fram till 1992. På initiativ av Elin Wägnersällskapet söktes bidrag och sponsorer för att köpa in fastigheten . Det lyckades och Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka bildades 1994. Stiftelsen återställer,  bl.a. genom byggnadsvårdsläger, byggnaden till ursprungligt skick. Lilla Björka besöks varje år av ca 2000 personer, huvudsakligen under juli-augusti då det är öppet  i samband med årliga konstutställningar och föreläsningar. Se mer på hemsidan, www.lillabjorka.se