Elin Wägner-stipendiet 2022

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Elin Wägner-sällskapet utlyser ett stipendium för boende fyra veckor på Lilla Björka.Till detta kommer en stipendiesumma på 15.000:-

Stipendiet ingår som en del av stiftelsens ändamål och verksamhet som är att
– förvärva, äga och förvalta Lilla Björka
– på Lilla Björka anordna och vidmakthålla en utställning, innehållande möbler, böcker, brev, fotografier och andra minnessaker som återspeglas Elin Wägners liv och författarskap
– driva Lilla Björka som ett aktivt kulturhus, i första hand med utgångspunkt från Elin Wägners tankar och idéer om fred, miljö och jämställdhet
– om stiftelsens tillgångar förslår därtill, premiera personer som genom forskning, författarskap eller på annat sätt främjat Elin Wägners tankar och idéer.

Syftet med stipendiet är
att under en månad ge möjlighet att kunna ägna sig åt att förbereda, genomföra eller färdigställa sin bok/avhandling/artikel/film/musik/konstverk i en både stimulerande och rofylld miljö.

Kriterier: Du som i ditt konstnärliga arbete skriver eller forskar om Elin Wägner eller i Elin Wägners anda, inom områdena jämställdhet, fred eller miljö.

Ansökan: Vi önskar att Du skriver kort om: ”Vem Du är ”, ”Vad Du vill använda stipendiet till”, ”Vad Du vill uppnå”. Ansökan kommer att jurybedömas. Ansökan mailas senast 24 april 2022 till Marianne Enge Swartz, menge.swartz@gmail.com

Jury: Juryn består av en person från vardera Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka, Elin Wägnersällskapet och Växjö kommun kultur- och fritidsförvaltning.

Boendeperioden kan förläggas till september, oktober eller november månad. Husdjur och rökning inomhus är inte tillåtet.

För frågor kontakta Marianne Enge Swartz, menge.swartz@gmail.com, tel 073 557 0118

Information

Elin Wägners Lilla Björka ligger i Berg, en liten kyrkby belägen 3 mil norr om Växjö och 1,5 mil söder om Lammhult. Elin Wägner lät bygga huset 1925 och bodde där permanent från början av 1930-talet  och fram till sin död 1949. I början av 30-talet uppfördes också en skrivarstuga med Simon Gate som arkitekt. Huset var efter Elin Wägners död i privat ägo fram till 1992. På initiativ av Elin Wägnersällskapet söktes bidrag och sponsorer för att köpa in fastigheten . Det lyckades och Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka bildades 1994. Stiftelsen återställer,  bl.a. genom byggnadsvårdsläger, byggnaden till ursprungligt skick. Lilla Björka besöks varje år av ca 2000 personer, huvudsakligen under juli-augusti då det är öppet  i samband med årliga konstutställningar och föreläsningar. Se mer på hemsidan, www.lillabjorka.se