Här publicerar vi uppsatser och artiklar från tidningar och tidskrifter som kan stimulera intresset för Elin Wägners verk.


Tusen år i Småland (1939) har inspirerat två författare till läsning av boken ur olika perspektiv.

På tandemcykel i Rösås – om ett fotografi. – Birgitta Andréasson

Birgitta Andréasson, bibliotekarie vid Humanistiska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek, ger i sin artikel en analys av ett fotografi som många känner igen: Elin Wägner och Flory Gate på tandemcykel under arbetet med just Tusen år i Småland. Artikeln ”På tandemcykel i Rösås – om ett fotografi” ingår i en antologi  om unika objekt i Göteborgs universitetsbiblioteks samlingar, där fotografiet med Elin Wägner och Flory Gate ingår.

 

Flory Gate och Elin Wägner på tandemcykel vid arbetet med Tusen år i Småland

 

Med Elin Wägner i Småland. En kulturhistorisk ”road trip” – Inger Lövkrona

Inger Lövkrona, professor emerita, Etnologiska institutionen, Lunds universitet läser Tusen år i Småland  med ett etnologiskt perspektiv och konstaterar att även inom detta område är Elin ”före sin tid”. Artikeln ”Elin Wägner i Småland. En kulturhistorisk ’road trip'”  är publicerad i RIG 2020/3-4.

Ett stadsbud i fredens tjänst-2004

Av Marianne Enge Swartz
 

 Elin Wägner och det religiösa livets realitet.  Av Torbjörn Söderquist, föredrag vid Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 2017

Bibeln, kvinnan och romanenÅsa-Hanna. Av Helena Forsås-Scott. Ur: Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 1986.
 
 
 
Dialogen fortsätter och drömmen om den nye mannen. Av Peter Forsgren. Föredrag vid Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 17-18 september 2016.
 
 

Elin Wägner och männen. Av Birgitta Wistrand. Föredrag vid Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 17-18 september 2016.

Kvinnlighet på avigan. En skev läsning av Elin Wägners Norrtullsligan. Av Emilia Ramsin Barlas. Magisteruppsats Stockholms universitet VT 2014.

Ett Glödande Pennskaft.  Av Marianne Enge Swartz

”Som en knytnäve är hennes hjärta…” Elin Wägner – med engagemanget som drivkraft. Av Marianne Enge Swartz. Utdrag ur antologin Empati och engagemang. En kvinnolinje i svensk journalistik. Red. Ami Lönnroth. Tusculum förlag  2008

Elin Wägner i Dalarna. Av Elisabeth Auer

Religion som feministisk strategi – En studie av Elin Wägners Väckarklocka. Av Linnea Jensdotter

Feminism i Norrtullsligan och Pennskaftet. Av Tilda Jönsson

Från Pennskaft till Väckarklocka. Elin Wägners bildningsväg. Av Solveig Hammarbäck

Nya Vindar. Av Helena Forsås-Scott. Ur Rapporter från Växjö universitet, nr 17 2006, ”Stark kvinna på sju bokstäver. Vänskrift till Solveig Hammarbäck 2006”.

Uppsatser från Linnéuniversitetets distanskurs Elin Wägner 2010:

Elin Wägner och August Strindberg – perspektiv på rösträttsreformen. Av Joel Wiklund Ekman, Kungsholmens gymnasium 2019