Elin Wägner-dagen 2024

På Elin Wägner-dagen firar vi att det är 80 år sedan Elin Wägner inträdde i Svenska Akademien, den andra kvinnan sedan Selma Lagerlöf 30 år tidigare. ”Nobelpriset, Svenska Akademien och kvinnorna” är den spännande rubriken på Piia Postis föreläsning. Piia är lektor i litteraturvetenskap och arbetar på Linnéuniversitetet. Alla är välkomna till bygdegården i Berg, 11 maj kl. 14.00. Efter föredraget serverar vi som vanligt kaffe och ostkaka.

Elin Wägner-sällskapets medlemmar kallas till årsmöte, som hålls ca kl 16.00 i direkt anslutning till programmet ovan. Dagordning för årsmötet finns här:

ELIN WÄGNER-VECKAN i MARS

För sjätte året i följd genomförde 18 organisationer under samma paraply en kulurvecka för fred, miljö och jämställdhet i Elin Wägners anda den 2-9 mars 2024. Genom generöst stöd från Sparbanksstiftelsen Kronan kunde vi i år också bjuda in 400 barn och ungdomar till teater och föredrag. Veckan inleddes med ett föredrag av Thage G Peterson i Bergs kyrka och avslutades med konsert av elever från musiklinjen på Sankt Sigfrids folkhögskola. Akademiledamoten Jila Mossaed läste några av sina dikter

Tidevarvet – med fokus på Ada Nilsson

Elin Wägner-sällskapets småskrift 2023 handlar om Tidevarvet – med fokus på läkaren Ada Nilsson. Hon tillhörde konstellationen på Fogelstad och bidrog till Tidevarvet som företagets direktör och motor. Hon stöttade tidningen ekonomiskt och hyste under perioder redaktionen i sin bostad. Hon bidrog också med uppskattade artiklar med exempel från sin läkarpraktik.

Småskriften innehåller en artikel av Birgitta Wistrand och Kristina Lundgren. Birgitta skrev om Tidevarvet i sin doktorsavhandling och Kristina har berättat om Ada Nilsson i en uppskattad biografi. Peter Forsgren, styrelseledamot i Elin Wägner-sällskapet, sprider kunskap om Elin Wägner i sitt arbete på Linné-universitetet och bidrar till småskriften med en läsning av Elin Wägners roman om en kvinnlig läkare, Helga Wisbeck från 1913.

Småskriften har skickats till medlemmarna tillsammans med medlemsbladet Bergsluft. Alla nummer av Bergsluft finns på hemsidan. Småskriften kan beställas genom mail till sällskapets ordförande amwillebrand(at)hotmail.com eller tel. 072 727 7440. Pris 80 kr + porto.

Årets Väckarklocka 2023

Väckarklockan har i år tilldelats Svenska Afghanistankommittén (SAK). Priset delas ut lördagen den 11 november kl 13.00 på Det fria ordets hus i Växjö. Efter prisutdelningen håller SAKs generalsekreterare Andreas Stefanson ett föredrag med rubriken: ”Kampen för kvinnors och flickors rättigheter i Afghanistan”. Därefter frågestund. Prisutdelningen är ett samarrangemang med Växjö kommun. ALLA VÄLKOMNA!

Flickor i Svenska Afghanistankommitténs skola i Taloqan. Foto: Björn Lindh

Elin Wägner-sällskapet har delat ut Årets Väckarklocka till enskilda eller organisationer som verkar i Elin Wägner anda sedan 1993. Motiveringen till Väckarklockan 2023 lyder:

 I sitt arbete för fred lyfte Elin Wägner särskilt fram kvinnors och barns utsatthet. Hon var en av grundarna till svenska Rädda barnen och deltog efter första världskriget i konkret hjälparbete. Hon förstod vikten av att bygga upp ett starkt civilsamhälle för att förhindra nya krig.

SAK arbetar sedan länge i Afghanistan med utbildning och sjukvård för de mest utsatta: kvinnor, barn och personer med funktionshinder. Trots talibanernas återkomst till makten arbetar SAK vidare i Elin Wägners anda.

Minnesskylt i Nyköping

På Elin Wägners födelsedag 16 maj 2023 avtäcktes en ny skylt till minne av Elin Wägner. Platsen är Nyköping där hon gick sina första skolår i Henriette Löwens flickskola. Byggnaden där hon med egna ord var ”skolråtta” ingår nu i Nyköpings folkhögskola, som i samband med avtäckandet av skylten passade på att fira ett storartat 50+ jubileum. Skylten är placerad på en byggnad som vetter mot stadens ”kulturstråk”.

Elin Wägner-dagen 13 maj 2023 Bygdegården i Berg kl 14.00

Dagmar Brunow, professor vid Linné-universitetet och ledamot av Elin Wägner-sällskapets styrelse berättar om sitt spännande detektivarbete kring Elin Wägner och filmen. I tre decennier var Elin Wägner involverad i filmskapande, en sida av Elin som är mindre känd än hennes författarskap. Som manusförfattare är hon en av de få som klarade övergången från stumfilm till ljudfilm. 

Efter föredraget kaffe med småländsk ostkaka, 60 kr.

Alla välkomna till Elin Wägner-dagen. Gratis entré!

Årsmöte  ca kl 16.00 

Medlemmarna kallas till årsmöte som hålls i direkt anslutning till programmet ovan.  Verksamhetsrapporten 2022 finns här. På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Styrelsens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 8. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
 9. Val av övriga styrelseledamöter
 10. Val av två revisorer jämte två suppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor

Bergsluft och Småskrift

O Fåglastad… är namnet på Elin Wägner-sällskapets småskrift nr 33/2022, som handlar om kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad. Lena Eskilsson berättar om kvinnorna som startade medborgarskolan på Fogelstad och hur den verkade. Tjia Torpe, insamlingsstiftelsen Fogelstads ordförande, berättar om inköpet av skolans lokaler på Lilla Ulfåsa och om planerna för framtiden.

13 – 18 januari 2023 flyttar Fogelstad kvinnliga medborgarskola in på Galleri Bellman på Södermalm i Stockholm med en spännande utställning, panelsamtal, filmvisningar och mycket annat. Mer info på Fogelstads hemsida eller Facebook.

Bergsluft nr 98 skickas samtidigt med småskriften ut till medlemmarna. Alla intresserade kan också läsa Bergsluft här.

God jul önskar Elin Wägner-sällskapet med ett foto på Lilla Björka i vinterskrud.

Foto: Mia Ångman

Parnass – de litterära sällskapens egen tidning

Prenumerera på Parnass och läs om din författare eller andra som intresserar dig. Det är de litterära sällskapens egen tidning och du får gärna medverka med bidrag!

Hör de civilisationskritiska ropen!

Göran Greiders tacktal när han mottog Elin Wägner-sällskapets pris Väckarklockan 15 oktober 2022

Göran Greider med Elin Wägner-sällskapets väckarklocka som han symboliskt vill överlämna till Ulf Kristersson. Foto: Björn Theorin

Höstens stora händelse för Elin Wägner-sällskapet var utdelningen av Årets Väckarklocka 2022. Författaren och debattören Göran Greider hade hela tiden Elin Wägner i fokus i sitt fantastiska framträdande i en mer än fullsatt lokal på biblioteket i Växjö. Han belyste miljö- och fredsfrågor samt tog också upp Sveriges Nato-ansökan och funderade över vad Elin skulle ha tänkt. Han berörde också vad den militära upprustningen gör för vår miljö. Talet i sin helhet kan ni läsa här.

ÅRETS VÄCKARKLOCKA 2022

VÄLKOMMEN till Växjö stadsbibliotek den 15 oktober kl 13 och möt Elin Wägner-sällskapets VÄCKARKLOCKA 2022 – författaren, journalisten, poeten, debattören GÖRAN GREIDER. Musik av elever vid S:t Sigfrids folkhögskola. Anna Salomonsson läser ur Göran Greiders bok ”Barndomsbrunnen”.

FRI ENTRÉ! ALLA VÄLKOMNA