Elin Wägner-sällskapet ger ut en årlig småskrift med artiklar om eller av Elin Wägner. Du får skriften som medlem men kan också köpa den på Elin Wägner-sällskapets olika arrangemang eller på Lilla Björka. Småskrifter kan också beställas  genom styrelsen.

33/2022

Årets småskrift handlar om Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad. Lena Eskilsson skriver om dess historia och insamlingsstiftelsens ordförande Tjia Torpe berättar om den nya verksamheten i det gamla skolhuset med sommarkurser för kvinnor och stora planer för framtiden.

32/2021

Årets småskrift handlar om Linnea Johansson, Elin Wägners hushållerska / ”piga” och vän under deras vuxna liv. Initiativet till småskriften togs av Linneas avlägsna släkting Kim Grahn, som läst Linneas brev till sin ”Fru”.

31/2020

 Jorden är grunden

Marianne Enge Swartz: ”Flory Gate – överklassflickan som blev ekologisk bonde i Småland.” Artikeln illustrerad av foton från stiftelsen Särö Kulturarv. På omslaget ett vackert porträtt av  Flory Gate, målad av hennes man Simon Gate.

Faksimil av Elin Wägner-sällskapets småskrift 1/1990: Britt Mossberg intervjuar Flory Gate

30/2019

Elin Wägner och barnen

Lars H Gustafsson: ”Man skall det ena göra och det andra icke låta.” Om Elin Wägner och Rädda Barnen.”

Peter Forsgren: ”Kvinnan, barnen och freden. En tematik i Elin Wägners författarskap under mellankrigstiden.”

Marianne Enge Swartz: ”Ingen mors dotter …”

Solveig Hammarbäck: ”Hembygdens trogna vårdarinna.”

Ulrika Knutson: ”Elin, Ellen och Barnets århundrade.”


29/2018

Åsa-Hanna 100 år

Peter Forsgren: ”Åsa-Hanna, en roman om patriarkatet och kvinnors ansvar”

Mona Lisa Ekdahl: ”Hanna på Åsen och Gud”

Dagmar Brunow: ”Elin Wägners Åsa-Hanna på film”

Rebecka Häll: ”Kära Åsa-Hanna. Öppet brev till en kvinna av sin tid från en kvinna av sin tid.”


28/2017
Vägen till Vännernas samfund
Torbjörn Söderquist: ”Elin Wägners väg till kväkarna”
Ulrika Knutson: ”Elins vänskap med Emilia Fogelklou”

27/2016
elin-wagner_2016_omslag-web
Släkten Jerneploogs framgång – En roman för fred
Birger Schlaug och John Landquist skriver om romanen. Dessutom två artiklar av Elin Wägner ur Idun 1916
Red. Marianne Enge Swartz

26/2015
smaskrift-2015-jpg
Elin Wägner-sällskapet 25 år

Red. Marianne Enge Swartz


25/2014
Elin Wägner_2014_omslag_tryck-3

Både lätt och roligt. Elin Wägner kåserar i Helsingborgsposten.

Inledning av Helena Forsås-Scott


24/2013

Staty av Elin Wägner

Elin Wägner håller tal – om Siri Derkert och hennes staty av Elin Wägner.

Av Marianne Enge Swartz och Per-Olof Swartz


23/2012

Wägnerismer 2011 001

Wägnerismer – ord av Elin Wägner.

Boken innehåller citat ur Elin Wägners verk.

Red. Christina Ekström och Marianne Enge Swartz, Artéa 2011


22/2011

smaskrift-2011-001-2

Elin Wägner i litteraturhistorien. Artiklar ur litteraturhistoriska verk 1949-1996 samt artikel av Helena Forsås-Scott ” Nutiden och framtiden”.

Red. Marianne Enge Swartz


21/2010

polvaxling

Polväxling – Från patriarkat till partnersamhälle.

Artiklar från Elin Wägner-seminariet 2010 av Marianne Enge Swartz, Gullög Nordquist, Peter Forsgren, Margareta Skantze, Christina Ekström och Sven-Erik Johansson


20/2009

Grattis! Pennskaftet 100 år – Röster om Pennskaftet från Ellen Key till Lars Forssell.

Ellen Key: ”Livet innehåller långt större frågor än rösträtten”.

Fredrik Böök: ”Det är överflödigt att säga, att andan är stridslysten”.

Erik Hjalmar Linder: ”Sambandet mellan författarinnan och Pennskaftet ligger i öppen dag”.

Holger Ahlenius: ”Pennskaftet är nämligen en riktig människa”.

Barbro Alving: ”Ett klart ställningstagande ifråga om sedlighet, sexualitet, kvinnans nya möjligheter”.

Bertil Björkenlid: ”Rösträttskvinnor hade rikligt av både skönhet, gamla spetsar och briljanter att visa”.

Lars Forsell: ”Ett monument över en kamp som fördes till sitt slut och vann”.

Red. Marianne Enge Swartz


19/2008

Mödrar, fäder och amasoner på Elin Wägners väg till Väckarklocka.

Av Elisabeth Auer


18/2007

Förenade i kampen för en ny värld. Elin Wägner, Karin Boye och de stora tidsfrågorna.

Av Gunilla Domellöf


17/2006

Elin Wägner i Österrike

Av Elisabeth Auer


16/2005

Självförsörjande Bildade Kvinnor. Lärarinnegestalter hos Elin Wägner. 

Av Anna Maria Ursing


15/2004

Möte med Elin Wägner. 

Av  Brita Åkerman


14/2003

”Ett skimmer över min värld”. 

Katarina Dunér skriver om Lilla Björka


13/2002

Från Barnjungfrun till Spinnerskan – Elin Wägners radiodramatik

Av Margareta Wirmark.


12/2001

”Språket är författarens verktyg”

Elin Wägner om sitt eget skrivande


11/2000

Bergs prästgård på Elins tid.

Artiklar av Ellen Rydelius, Ria Wägner, Veronica Wägner

Red. Solveig Hammarbäck


10/1999

Att berätta historia: Tusen år i Småland sextio år efteråt. 

Inl. Bibi Johnson.

Artiklar av Helena Forsås-Scott och Peter Aronsson


9/1998

Flory Gate 1904-1998.   

Artiklar av Erik Hj Linder, Helena Forsås-Scott, Lena Trojer, Elisabet Hermodsson, Karin Sahlström

Red. Solveig Hammarbäck


8/1997

Elin och Bang, en livslång vänskap.

Artikel av Bang, Barbro Alving.

Britt Dahlström: ”Elin i Bangs brev”


7/1996

Väckarklockas återklang.

Av Gunnar Sundberg


6/1995

Till Väckarklocka.

Av A M Dahlquist-Ljungberg


5/1994

John Landquist minns Elin Wägner


1994

Ord av Elin Wägner – citatsamling


4/1993

Vandring i Elin Wägners Stockholm. 

Av Ingrid Claréus


3/1992

En bild, en bok, ett brev – EW skriver till Lucien Maury. 

Förord K.F. Bernander


2/1991

Faster – Ria Wägner berättar


1/1990

Jorden är grunden

Intervju med Flory Gate av Britt Mossberg