Elin Wägner-sällskapets småskrift 2023 handlar om Tidevarvet – med fokus på läkaren Ada Nilsson. Hon tillhörde konstellationen på Fogelstad och bidrog till Tidevarvet som företagets direktör och motor. Hon stöttade tidningen ekonomiskt och hyste under perioder redaktionen i sin bostad. Hon bidrog också med uppskattade artiklar med exempel från sin läkarpraktik.

Småskriften innehåller en artikel av Birgitta Wistrand och Kristina Lundgren. Birgitta skrev om Tidevarvet i sin doktorsavhandling och Kristina har berättat om Ada Nilsson i en uppskattad biografi. Peter Forsgren, styrelseledamot i Elin Wägner-sällskapet, sprider kunskap om Elin Wägner i sitt arbete på Linné-universitetet och bidrar till småskriften med en läsning av Elin Wägners roman om en kvinnlig läkare, Helga Wisbeck från 1913.

Småskriften har skickats till medlemmarna tillsammans med medlemsbladet Bergsluft. Alla nummer av Bergsluft finns på hemsidan. Småskriften kan beställas genom mail till sällskapets ordförande amwillebrand(at)hotmail.com eller tel. 072 727 7440. Pris 80 kr + porto.