KategoriUncategorized

Årets Väckarklocka 2021

Vid Elin Wägner-sällskapets årsmöte den 15 maj tillkännagavs att författaren och journalisten Nina Björk fått sällskapets utmärkelse Årets Väckarklocka. Priset delas ut sedan 1994 till person eller organisation som arbetar i Elin Wägners anda. Nina Björk tar emot priset vid en föreläsning den 18 september. Föreläsningen är ett av många arrangemang under Elin Wägner-veckan i Växjö den 12-19 september.

Med knivskarp analys och ett direkt, engagerat tilltal har författaren och journalisten Nina Björk sedan slutet av 1990-talet påverkat det ideologiska klimatet i Sverige. 

Som civilisationskritiker har hon rört sig i Elin Wägners fotspår: från det feministiska budskapet i Under det rosa täcket(1996) till tankar om politik och individens frihet med livsstil och klimathot som fond i Om man älskar frihet (2020). 

Nina Björk är en väckarklocka för vår tid.

Kallelse till årsmöte 2021
15 maj kl 14.00 med zoom

Elin Wägner-sällskapets årsmöte kommer att hållas den 15 maj kl. 14.00. Liksom förra året genomförs det digitalt genom zoom. Allt som rör årsmötet: dagordning med styrelsens och valberedningens första samt länk till verksamhetsberättelse finns här på hemsidan. Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt kan delta digitalt. Det är också möjligt att skicka kommentarer eller förslag till beslut till styrelsen.
Årets Väckarklocka 2021 tillkännages vid årsmötet.

Gör så här för att delta i årsmötet:
1. Anmäl dig till årsmötet genom att skicka ett mejl till sällskapets ordförande Ann-Margreth Willebrand amwillebrand@hotmail.com.
2. Cirka en timme före årsmötet skickar vi en länk till den mejladress du angav när du anmälde dig till årsmötet. 
3. Klicka på länken för att delta i årsmötet.

Dagordning med valberedningens förslag till val:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet – sittande.
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare – ordföranden föreslår.
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande – godkänd avisering genom Bergsluft och hemsida.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse – läggs till handlingarna.
5. Styrelsens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse – läggs till handlingarna.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen – beviljas.
7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år – oförändrat 150 kr.
8. Val av ordförande för nästa verksamhetsår – Valberedningen föreslår omval av Ann-Margreth Willebrand samt omval på två år av Peter Forsgren, Ann-Christin Gunnarsson, Björn Theorin, Dagmar Brunow. Val av övriga styrelseledamöter – Valberedningen föreslår nyval på två år av Anna Salomonson efter Anna-Lisa Kjellström som avböjt omval.
9. Val av valberedning.
10. Val av två revisorer jämte två suppleanter – Valberedningen föreslår omval.
11. Övriga frågor – om du har tankar omkring vår verksamhet och/eller idéer om hur vi kan öka vårt medlemsantal så är vi tacksamma om vi får ta del av dem.
12. Avslutning.

Elin Wägner-sällskapets styrelse hoppas att många medlemmar vill delta i årsmötet på länk eller genom mailkommentar av förslag till beslut. /Styrelsen för Elin Wägner-sällskapet

Verksamhetsberättelse 2020

Jorden är grunden

Elin Wägner-sällskapets småskrift nr 31/2020 har just skickats ut till medlemmarna. På omslaget ett vackert porträtt av Elin goda vän Flory Gate, målad av hennes man Simon Gate.

Flera ex av skriften kan beställas genom mail till evamarg.persson@hotmail.com. Pris 80 kr inkl porto.

Medlemsbladet Bergsluft finns nu att läsa här.

Greta årets Väckarklocka 2020

Foto: Sveriges radio

Greta Thunberg tilldelas Elin Wägner-sällskapets Väckarklocka 2020 med följande motivering:

”För hela världen har Greta Thunberg med kunskap, mod och beslutsamhet varit en väckarklocka.

Greta Thunberg fortsätter Elin Wägners kamp för miljö, fred och mänsklighet. Det är med glädje, tacksamhet och självklarhet som Greta blir årets mottagare av Väckarklockan. Elin Wägner ler nog stolt i sin himmel.”

Väckarklockan utdelas vanligen på Elin Wägner-sällskapets höstdagar på S:t Sigfrids folkhögskola. På grund av pandemin har seminariet ställts in. Ny plan var att dela ut priset till Fridays for Future i samband med premiären av filmen ”Greta” på Folkets bio i Växjö men de hårdare restriktionerna omöjliggjorde även detta.Vi återkommer med information om hur Greta till slut fick sin utmärkelse Väckarklockan!

Elin Wägner-sällskapet 30 år

Den 9 juni 1990, en lördag med vackert sommarväder, samlades en skara människor för att välja Elin Wägner-sällskapets första styrelse och delta i årsmötet. Sällskapet bildades i januari i sockenstugan av några vänner som undrade varför Pär Lagerkvist och Vilhelm Moberg hade litterära sällskap – men inte Elin Wägner. Vi beslöt att bilda ett sällskap, en interimsstyrelse valdes och förberedde ett förslag till stadgar, som presenterades vid det första årsmötet. Stadgarna antogs, Ria Wägner berättade om sin faster och mötet avslutades med vad som blivit tradition: kaffe och småländsk ostkaka!

Initiativtagare till Elin Wägner-sällskapet och interimstyrelse: Från vänster Börje Schlecker, Solveig Hammarbäck, Marianne Enge, Flory Gate, KF Bernander
Ria Wägner, Elin Wägners brorsdotter och känd på TV, bjöds in för att berätta minnen om sin faster. Hon visade upp en handvävd linnehandduk med Elins initialer

Elin Wägner-sällskapet hade planerat att fira 30-årsdagen lite extra men som så mycket annat denna vår blir festligheter uppskjutna.

Alla är denna sommar välkomna till Elin Wägners hus i Berg, Lilla Björka, promenera i den vackra parken (eller fårahagen, som Elin kallade den), gå tipsrunda och slå sig ner på Elins veranda med egen kaffekorg! Utställningar finns i kyrkstallet och skrivarstugan, men huset är tyvärr stängt.

Årsmötet 16 maj 2020

Ingenting blir som man tänkt sig denna vår. Elin Wägner-dag och årsmöte planerade vi för Elins födelsedag och på Lilla Björka. Våra medlemmar kallades till genom sedvanligt utskick av Bergsluft. Men på grund av coronaläget såg vi oss tvungna att avboka vår föredragshållare, författaren Ida Andersen. Eftersom läget inte är bättre och många av våra medlemmar är äldre vill vi följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte uppmuntra till fysiska möten. 

Vi höll därför årsmötet på Elin Wägners födelsedag den 16 maj  länk och genom mailkontakt.

Styrelsen för Elin Wägner-sällskapet

Vi läser tillsammans!

Välkomna till Elin Wägner-sällskapets digitala läsecirkel på Facebook

Elin Wägner Sällskapet startar en digital läsecirkel kring Elin Wägners verk på Facebook. Läsecirkeln är tänkt att ge läsarna möjlighet till utbyte av läsupplevelsen och skapa samhörighet i dessa tider.

Hur funkar läsecirkeln? Alla kan delta genom att lägga sina synpunkter i kommentarfältet under varje moment. Här kan läsare utbyta åsikter med andra läsare. Vi har planerat fem tre-veckors-block eller moment. Varje moment kretsar kring valda romaner, med en kort introduktion. Vi vill visa Elin Wägners aktualitet och det är fritt fram att knyta an till andra texter och debatter – allt från Liv Strömquist till klimatstrejken. 

Vi som håller i den är Elin Wägner-sällskapets ledamöter Peter Forsgren, professor i litteraturvetenskap, och Dagmar Brunow, docent i filmvetenskap, båda vid Linnéuniversitetet (LNU) i Växjö. Läsecirkeln riktar sig till alla er som är intresserade av Elin Wägner som kvinnosakskämpe, pacifist och miljöaktivist.

Program:

V 15-17 Den nya kvinnan och den moderna storstadenNorrtullsligan, Pennskaftet

V 18-20 Smålandsromanerna. Kvinnan och traditionenÅsa-Hanna, Den namnlösa

V 21- 23 Feminism och pacifismDialogen fortsätter                                    

V 24-26 Det kvinnliga arvetSelma Lagerlöf, Tusen år i Småland. Här har vi möjlighet att utforska hur kvinnliga författare skriver fram en feministisk tradition, t.ex. genom att jämföra med Ulrika Knutsons nya bok Den besvärliga Elin Wägner  samt med Anna-Karin Palms nya biografi om Selma Lagerlöf

V 27-29 EkofeminismVäckarklocka, Vinden vände bladen

Läsecirkeln är en samverkan mellan Elin Wägner-sällskapet och Linnéuniversitetet.

Årsmöte 2020

På grund av corona-virusets framfart har vi varit tvungna att ställa in Elin Wägner-dagens föredrag med Ida Andersen, som aviserades i Bergsluft 90. Vi hoppas att få lyssna till henne vid ett senare tillfälle. Ni kan läsa om hennes smålandsroman I oxögat i Bergsluft 88.

Årsmötet med förhandlingar och kaffe och ostkaka hoppas vi fortfarande kunna genomföra den 16 maj kl 14.00 på Lilla Björka. Om detta inte är möjligt kommer vi att meddela er på hemsidan och på sociala medier. Tag hand om varandra i denna svåra tid!

Med hälsningar från Elin Wägner-sällskapets styrelse

Elin Wägner-veckan 2020

1 – 8 mars arrangerar Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Elin Wägner-sällskapet  tillsammans med nio andra organisationer en fantastisk manifestation för Elin Wägner i växjö och berg. 
Föredrag, utställning, film, teater, konserter… du finner hela programmet här

 

Den förödda vingården (1920)

Elin Wägner (t.v) och Elsa Björkman (i ljus kappa) i Wien

För hundra år sedan utkom Elin Wägners roman Den förödda vingården på Albert Bonniers förlag. När man läser den är det lätt att föreställa sig med vilken vånda författaren skrev. Hon måste då ha påmint sig allt som hände under vintern 1919 då hon reste genom ett krigsdrabbat Europa, först till Genève och sedan vidare till Wien för att rapportera från Svenska Rädda Barnens första stora internationella räddningsaktion.

Den förödda vingården (1920)

Elin Wägner blev kvar i Wien till sommaren 1920 och skrev en lång rad artiklar om efterkrigstiden i både Tyskland och Österrike. Hon beskrev hur tankar på hämnd frodades som ett resultat av förlusten i kriget och det som ansågs vara ett orättvist fredsavtal. Artiklarna omarbetades, med en handling som låg nära författarens verklighet, till romanen Den förödda vingården.

Romanen har under 2019 behandlats på Elin Wägner-sällskapets seminarium ”Elin Wägner och barnen” på S:t Sigfrids folkhögskola samt i Elin Wägner-sällskapets småskrift med samma rubrik som medlemmarna fick i december.

Deltagarnas rapport från seminariet finns för läsning här.

Elin Wägner-sällskapet vill härmed önska alla medlemmar och andra som läser och intresserar sig för Elin Wägners tankar och verk en god fortsättning på det nya året!