Du kan stödja föreningens syften genom att gå in som medlem!

Alla som stöder sällskapets syften och erlägger fastställd årsavgift kan vara medlemmar. Även juridisk person kan vara medlem. Årsavgiften är 150 kr och inkluderar en årlig Småskrift samt Bergsluft 3 gånger om året.

Elin Wägner-dagen med årsmöte firas i anslutning till Elin Wägners födelsedag den 16 maj. Du är också välkommen till Elin Wägner-seminariet i oktober på S:t Sigfrids folkhögskola utanför Växjö samt att hjälpa till i Elin Wägner-sällskapets monter vid Bokmässan i Göteborg.

Du kan betala medlemsavgiften till BG 645-0126 eller Swish 1234425021. Skicka gärna samtidigt ett mail eller brev till kassören med uppgift om namn, adress, telefonnummer och mailadress.

Välkommen som medlem i Elin Wägner-sällskapet!