Väckarklockan har i år tilldelats Svenska Afghanistankommittén (SAK). Priset delas ut lördagen den 11 november kl 13.00 på Det fria ordets hus i Växjö. Efter prisutdelningen håller SAKs generalsekreterare Andreas Stefanson ett föredrag med rubriken: ”Kampen för kvinnors och flickors rättigheter i Afghanistan”. Därefter frågestund. Prisutdelningen är ett samarrangemang med Växjö kommun. ALLA VÄLKOMNA!

Flickor i Svenska Afghanistankommitténs skola i Taloqan. Foto: Björn Lindh

Elin Wägner-sällskapet har delat ut Årets Väckarklocka till enskilda eller organisationer som verkar i Elin Wägner anda sedan 1993. Motiveringen till Väckarklockan 2023 lyder:

 I sitt arbete för fred lyfte Elin Wägner särskilt fram kvinnors och barns utsatthet. Hon var en av grundarna till svenska Rädda barnen och deltog efter första världskriget i konkret hjälparbete. Hon förstod vikten av att bygga upp ett starkt civilsamhälle för att förhindra nya krig.

SAK arbetar sedan länge i Afghanistan med utbildning och sjukvård för de mest utsatta: kvinnor, barn och personer med funktionshinder. Trots talibanernas återkomst till makten arbetar SAK vidare i Elin Wägners anda.