Sida 2 av 7

Vi läser tillsammans!

Välkomna till Elin Wägner-sällskapets digitala läsecirkel på Facebook

Elin Wägner Sällskapet startar en digital läsecirkel kring Elin Wägners verk på Facebook. Läsecirkeln är tänkt att ge läsarna möjlighet till utbyte av läsupplevelsen och skapa samhörighet i dessa tider.

Hur funkar läsecirkeln? Alla kan delta genom att lägga sina synpunkter i kommentarfältet under varje moment. Här kan läsare utbyta åsikter med andra läsare. Vi har planerat fem tre-veckors-block eller moment. Varje moment kretsar kring valda romaner, med en kort introduktion. Vi vill visa Elin Wägners aktualitet och det är fritt fram att knyta an till andra texter och debatter – allt från Liv Strömquist till klimatstrejken. 

Vi som håller i den är Elin Wägner-sällskapets ledamöter Peter Forsgren, professor i litteraturvetenskap, och Dagmar Brunow, docent i filmvetenskap, båda vid Linnéuniversitetet (LNU) i Växjö. Läsecirkeln riktar sig till alla er som är intresserade av Elin Wägner som kvinnosakskämpe, pacifist och miljöaktivist.

Program:

V 15-17 Den nya kvinnan och den moderna storstadenNorrtullsligan, Pennskaftet

V 18-20 Smålandsromanerna. Kvinnan och traditionenÅsa-Hanna, Den namnlösa

V 21- 23 Feminism och pacifismDialogen fortsätter                                    

V 24-26 Det kvinnliga arvetSelma Lagerlöf, Tusen år i Småland. Här har vi möjlighet att utforska hur kvinnliga författare skriver fram en feministisk tradition, t.ex. genom att jämföra med Ulrika Knutsons nya bok Den besvärliga Elin Wägner  samt med Anna-Karin Palms nya biografi om Selma Lagerlöf

V 27-29 EkofeminismVäckarklocka, Vinden vände bladen

Läsecirkeln är en samverkan mellan Elin Wägner-sällskapet och Linnéuniversitetet.

Årsmöte 2020

På grund av corona-virusets framfart har vi varit tvungna att ställa in Elin Wägner-dagens föredrag med Ida Andersen, som aviserades i Bergsluft 90. Vi hoppas att få lyssna till henne vid ett senare tillfälle. Ni kan läsa om hennes smålandsroman I oxögat i Bergsluft 88.

Årsmötet med förhandlingar och kaffe och ostkaka hoppas vi fortfarande kunna genomföra den 16 maj kl 14.00 på Lilla Björka. Om detta inte är möjligt kommer vi att meddela er på hemsidan och på sociala medier. Tag hand om varandra i denna svåra tid!

Med hälsningar från Elin Wägner-sällskapets styrelse

Elin Wägner-veckan 2020

1 – 8 mars arrangerar Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Elin Wägner-sällskapet  tillsammans med nio andra organisationer en fantastisk manifestation för Elin Wägner i växjö och berg. 
Föredrag, utställning, film, teater, konserter… du finner hela programmet här

 

Den förödda vingården (1920)

Elin Wägner (t.v) och Elsa Björkman (i ljus kappa) i Wien

För hundra år sedan utkom Elin Wägners roman Den förödda vingården på Albert Bonniers förlag. När man läser den är det lätt att föreställa sig med vilken vånda författaren skrev. Hon måste då ha påmint sig allt som hände under vintern 1919 då hon reste genom ett krigsdrabbat Europa, först till Genève och sedan vidare till Wien för att rapportera från Svenska Rädda Barnens första stora internationella räddningsaktion.

Den förödda vingården (1920)

Elin Wägner blev kvar i Wien till sommaren 1920 och skrev en lång rad artiklar om efterkrigstiden i både Tyskland och Österrike. Hon beskrev hur tankar på hämnd frodades som ett resultat av förlusten i kriget och det som ansågs vara ett orättvist fredsavtal. Artiklarna omarbetades, med en handling som låg nära författarens verklighet, till romanen Den förödda vingården.

Romanen har under 2019 behandlats på Elin Wägner-sällskapets seminarium ”Elin Wägner och barnen” på S:t Sigfrids folkhögskola samt i Elin Wägner-sällskapets småskrift med samma rubrik som medlemmarna fick i december.

Deltagarnas rapport från seminariet finns för läsning här.

Elin Wägner-sällskapet vill härmed önska alla medlemmar och andra som läser och intresserar sig för Elin Wägners tankar och verk en god fortsättning på det nya året!

Rapport från höstseminariet

Rapport från Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola har nu skickats ut till deltagare och föreläsare men alla kan ta del av det intressanta innehållet här. Rapporterna är  sammanställda av seminariedeltagarna, den första är från 1990! Alla finns att läsa på hemsidan.

Första veckan i mars 2020 blir det Elin Wägner-vecka i Växjö/Berg med ett fullmatat program. Mer info kommer när programmet är klart!

Notera redan nu i din kalender att årsmötet 2020 kommer att hållas på Elin Wägners födelsedag den 16 maj. Nytt för i år är också att vi kommer att träffas på Lilla Björka.

Elin Wägner-sällskapets Väckarklocka 2019 – Rädda Barnen

 

Rädda Barnens ordförande Lise Bergh på S:t Sigfrids folkhögskola 20/10 2019

Utmärkelsen togs emot av Rädda Barnens ordförande Lise Bergh, som avslutade Elin Wägner-sällskapets hösthelg på S:t Sigfrids folkhögskola  med en föreläsning: ”Rädda Barnen i samtid och framtid.”

Motivering: Elin Wägner såg med egna ögon genom resor i efterkrigstidens Europa att kvinnor och barn var de mest utsatta och lidande i krigets skugga. Ett halvår efter att Save the Children Fund bildats i London 1919 tog hon aktiv del i grundandet av den svenska avdelningen av Rädda barnen.

Rädda Barnen har i hundra år arbetat vidare i Elin Wägners anda samtidigt som organisationen omvandlats till en modern biståndsorganisation. Med barnkonventionen som inspiration och vägledning arbetar Rädda Barnen långsiktigt för att förbättra barns livsvillkor och stärka deras rättigheter.

Rädda Barnen önskar lämna Väckarklockan vidare till Sveriges partiledare med följande motivering:

Vi vill överlämna väckarklockan till Sveriges riksdags partiledare med en uppmaning att de slutar ställa svaga grupper mot varandra, slutar att stänga ute, förbjuda eller inte se de som är utsatta, förlorare, hårdast drabbade av orättvisor och strukturell diskriminering. Vi ser det i ökade klyftor mellan rika och fattiga, i utspel som ifrågasätter asylrätten och i tiggeriförbud runt om i Sveriges kommuner.

 

Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrid

Elin Wägner och barnen

 

Elin Wägner med fostersonen Harald Giovanni i Lilla Björkas vardagsrum.

Årets seminarium på S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö har vi på inrådan från flera medlemmar flyttat från september till helgen den 19-20 oktober. Vi har lyckats engagera en rad namnkunniga personer som föredragshållare bl.a. barnläkaren Lars H Gustafsson, litteraturprofessorn Peter Forsgren samt journalisten och författaren Ulrika Knutson, som i höst utkommer med en ny bok om Elin Wägner. De kommer att ta upp olika delar av Elins liv och hennes viktiga insats då Rädda barnen bildades för 100 år sedan.

Årets Väckarklocka tilldelas organisationen Rädda Barnen för sitt viktiga arbete, som tyvärr behövs i lika hög grad i dag som på Elins tid. De som lider mest är nu liksom då barnen. Vi vill visa hur framsynt Elin Wägner var då hon tillsammans med fyra andra kvinnor – efter att de upplevt den förödelse som första världskriget orsakat bland civilbefolkningen – bildade den svenska delen av Save the Children Fund i november 1919, ett halvår efter att organisationen bildats i London.

Lise Bergh, ordförande i Rädda barnen, tar emot priset och håller ett föredrag om organisationen i nutid och med funderingar inför framtiden.

Nytt för årets seminarium är att styrelsen ordnar kvällsfika kl. 18-20 i Elin Wägner-rummet för er som kommer redan på fredagskvällen.  Anmälan till detta vill vi gärna ha i samband med anmälan till seminariet.

 Program och anmälningsblankett till seminariet får ni med  Bergsluft som sänds till medlemmarna i mitten av september. Men seminariet är öppet för alla! Kontakta gärna S:t Sigfrids folkhögskola för anmälningsblankett och program eller ladda ner här.  Anmälan till EW-seminarium 2019. Program sid 1 o 4. Program sid 2 o 3

Vi hoppas att många vill delta i helgen på S:t Sigfrid i oktober!

 

VÄCKARKLOCKANS VARDAGSRUM – ÅRETS UTSTÄLLNING PÅ LILLA BJÖRKA

Det finns många foton av Elin Wägner på Lilla Björka men de flesta är tagna utomhus. På nätet – var annars – hittade vi i somras ett foto från ett reportage
i SvD 1938. Det visar Elin och hennes syster Ester Paulsson sittande i vardagsrummet. Vi fick i somras dessutom som gåva en soffa som tidigare stått i rummet. Detta sammanlagt har inspirerat till sommarens utställning –
en rekonstruktion av »Väckarklockans vardagsrum«.

Utställningen invigs av landshövding Ingrid Burman, lördag 29 juni kl.12.00

ÅRETS VÄCKARKLOCKA • I matsalen »Årets väckarklocka« en exposé över alla dem som under årens lopp mottagit Elin Wägner-sällskapets årliga utmärkelse till personer och organisation som verkat i Elins anda.

ULLA ANDERSSON • I sovrummet Ulla Anderssons skickliga, tankeväckande och humoristiska broderier på tema jämställdhet. Några scener visas från hennes stora verk »Den rosa stolen«, som hänger på Nationalmuseum.

Öppettider:
29 juni – 7 juli kl. 12.00 – 19.00
9 juli – 11 augusti kl. 12.00 – 18.00, måndagar stängt.

Entré: 40 kr, under 19 år gratis. www.lillabjorka.se

Hylla Elin Wägner på födelsedagen

Den 16 maj är det Elin Wägners födelsedag. Hon hyllas i Småland på Lilla Björka men kan också firas i Stockholm. Gå till Siri Derkerts staty av Elin Wägner på S:t Eriksplan i Stockholm och lägg en ros eller annan blomma vid hennes fötter. Tag ett foto av den blomsterprydda statyn och lägg ut på Facebook eller skicka fotot till marianneenge@hotmail.com.

Fotot på bilden är från invigningen av statyn i augusti 2014.

Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte och Elin Wägner-dagen 2019
Klicka på bilden så blir den större!

Elin Wägner-sällskapets medlemsblad Bergsluft har nu skickats till medlemmarna tillsammans med inbetalningskort för årsavgiften 150 kr.

Stöd vår verksamhet och glöm inte att betala!

Bergsluft finns också att läsa på hemsidan.