Elin Wägner-sällskapets småskrift ”En trotjänarinnas levnadsteckning – om Linnea Johansson” sändes till medlemmarna före jul. Linnea var Elins hushållerska eller ”piga” som hon själv kallade sig ibland. De träffades redan som tonåringar och kom att leva större delen av sina liv nära varandra. Det var hon som gjorde det möjligt för Elin Wägner att leva ett aktivt och produktivt yrkesliv med mycket resande och stort umgänge utan att bekymra sig mycket om vardagsdetaljer som mat, hushåll, tvätt etc. Linnea brev lyser av en stark personlighet med mycket egensinne – men framför allt en stor kärlek till sin ”älskade lilla Fru”.

Årets sista Bergsluft sändes också ut före jul och finns att läsa här. Vänd dig till sällskapets ordförande om du vill du ha några exemplar för att t.ex. ge bort. Pris 80 kr.

Tre nya artiklar som diskuterar Elin Wägner ur olika synvinklar finns nu också att tillgå på hemsidan: ”På tandemcykel i Rösås” är en intressant analys av det ikoniska fotot med Elin Wägner och Flory Gate på den tandemcykel som nu förvaras i kyrkstallet på Lilla Björka. En kulturhistorisk ”road trip” är ”Med Elin Wägner i Småland”, där författaren läser Tusen år i Småland ur ett etnografiskt perspektiv. Slutligen en artikel på engelska om Elin Wägner som kväkare och hur medlemskapet påverkade hennes liv. Här finns också några citat ur Elin Wägners verk översatta till engelska.

I år kan vi fira flera jubileer av Elin Wägners verk. Det är 100 år sedan Den namnlösa gavs ut 1922. 90 år fyller Dialogen fortsätter från 1932. Där finns bland annat en beskrivning av hur osmakligt de ledande männen tycker det är när kvinnorna yttrar sig som experter på förlossningsvård och opponerar sig emot det redan fattade beslutet att lägga ner det lokala förlossningshemmet. Ett citat finns i Bergsluft 95. En artikel ”Dialogen fortsätter och drömmen om den nye mannen” finns här. Till slut är det 80 år sedan första delen av Selma Lagerlöf kom ut 1942.

Elin Wägner-dagen och årsmötet 2022 bjuder vi in till genom hemsidan och Bergsluft 96. Troligen blir det lördagen den 14 maj på Lilla Björka i samband med årets Elin Wägner-vecka i Växjö. Mer information kommer på hemsidan och i nästa Bergsluft.