Gudrun Schyman föreläste på Elin Wägners Lilla Björka 12 juli- mest om jämställdhet men kom också in på fred och miljö. Precis som Elin Wägner menar hon att frågorna hör ihop. Drygt 50 personer satt i kyrkstallet, där väggarna berättade om trasmattans historia,  och lyssnade. Några ställde frågor och samtalen blev livliga vid kaffet efteråt.