Långfilmen ESTER BLENDA (89 minuter) visas på biograf Palladium i Växjö 23 okt kl 14.00 och 27 okt. kl 15.00.

ester-blenda