elin-wagner_2016_omslag-webÅrets småskrift 2016 har just skickats ut till sällskapets medlemmar och är en fin julklapp med sitt röda omslag och julens budskap om fred på jorden.

Temat är alltså  fred, vilket Elin Wägners roman Släkten Jerneploogs framgång handlar om. Birger Schlaug har närläst texten och John Landquist ger sin syn på romanen. Småskriften innehåller också två artiklar av Elin Wägner ur Idun 1916, en om kvinnornas fredsarbete och den andra om kvinnors rätt till yrkesarbete.

Småskriften kan köpas för 50 kr inkl. porto. Betala in summan på bg 645-0126 och skicka ett mail med din adress till sällskapet ordförande Ann-Margreth. Mailadress finns under rubrik Styrelsen.