Elin Wägner 1918 framför traven av namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt.

Den 17 december för 100 år sedan fattade riksdagen vid urtima riksdag ett ”principbeslut” om allmän rösträtt, som stadfästes 1918. En insamling av 351 454 namnunderskrifter låg till grund för beslutet att även kvinnor fick rösta. På DN/Kulturs förstasida den 17 december 2018 poserar ”Pennskaftet” Elin Wägner framför pärmarna med namnunderskrifter.

ABF Stockholm anordnar samma dag ett seminarium kl 12 ”Demokratin fyller 100 år”