Åsa-Hanna fyller 100 år och Elin Wägner-sällskapet firar födelsedagen genom att tillägna henne årets småskrift. Omslagets broderi visar den berömda scenen med kopparkittlarna, som bara är putsade ut mot rummet! 

En litteraturvetare visar hur Hanna lever med och kämpar mot samhällets och familjens patriarkala och materialistiska strukturer. En filmvetare berättar om processen när boken filmades och där Elin Wägner tog aktiv del i manusarbetet. En präst kommenterar religionens starka grepp om folk och samhälle på Åsa-Hannas tid. Slutligen skriver en ung kvinna av sin tid ett öppet brev till Åsa-Hanna, en kvinna av sin tid.
Elin Wägner-sällskapet hoppas att småskriften lockar till läsning av romanen och att filmen digitaliseras så att vi kan få se den igen.

Med utskicket får medlemmarna också nr 86 av medlemsbladet Bergsluft, som ni också kan läsa på hemsidan.