FRED MED JORDEN
är rubriken för ett konvent med fokus på kvinnliga småbrukare.
Plats: Söderhamn
Tid: 1-2/9 2018.

Elin med Flory Gate, den praktiska utföraren av de ekologiska tankarna, 1944

Mer info på FB: Småbrukarkonvent i Söderhamn eller Anders Persson, tel 0727155782.

Konventet är både inspirerat av och har lånat sitt namn från boken som Elin Wägner tillsammans med Elisabeth Tamm gav ut 1940.
PS. Både kvinnor och män välkomna till konventet!
PS. Artikel om Elin Wägner i Småbrukaren 1-2018