I hundraåringen Kvarteret Oron av Elin Wägner berättar friherrinnan Brita Ribing i dagboksform om några omvälvande månader under vintern-våren 1918-19. Hon är tjugosju år, nybliven änka efter en gravt alkoholiserad make, ekonomiskt utblottad och därför tvungen att sälja sitt gods Ribingshov och att börja ett nytt liv som självförsörjande kvinna i Stockholm. Maken har dock lämnat ett stort spritlager i arv, värt en förmögenhet på den fria marknaden. Det är kring frågan vad Brita ska göra med spriten som romanen till stor del kretsar…

Kvarteret Oron tillhör kanske inte Elin Wägners ”stora” romaner, men den visar ändå på flera sätt hennes skicklighet som författare, inte minst förmågan att i en relativt lättläst och spännande romanform sätta aktuella problem under debatt.

Kvarteret Oron på SVT Arkiv 1 april-31 maj 2019

1974 spelades Kvarteret Oron in som tv-serie för SVT med manus av Margareta Strömstedt. Den har tidigare visats på Öppet arkiv  men efter förslag från Elin Wägner-sällskapet kommer den att visas från 1 april till sista maj.

Tag då chansen att se den igen!