Elin Wägner-sällskapets årsmöte kommer att hållas den 15 maj kl. 14.00. Liksom förra året genomförs det digitalt genom zoom. Allt som rör årsmötet: dagordning med styrelsens och valberedningens första samt länk till verksamhetsberättelse finns här på hemsidan. Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt kan delta digitalt. Det är också möjligt att skicka kommentarer eller förslag till beslut till styrelsen.
Årets Väckarklocka 2021 tillkännages vid årsmötet.

Gör så här för att delta i årsmötet:
1. Anmäl dig till årsmötet genom att skicka ett mejl till sällskapets ordförande Ann-Margreth Willebrand amwillebrand@hotmail.com.
2. Cirka en timme före årsmötet skickar vi en länk till den mejladress du angav när du anmälde dig till årsmötet. 
3. Klicka på länken för att delta i årsmötet.

Dagordning med valberedningens förslag till val:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet – sittande.
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare – ordföranden föreslår.
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande – godkänd avisering genom Bergsluft och hemsida.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse – läggs till handlingarna.
5. Styrelsens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse – läggs till handlingarna.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen – beviljas.
7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år – oförändrat 150 kr.
8. Val av ordförande för nästa verksamhetsår – Valberedningen föreslår omval av Ann-Margreth Willebrand samt omval på två år av Peter Forsgren, Ann-Christin Gunnarsson, Björn Theorin, Dagmar Brunow. Val av övriga styrelseledamöter – Valberedningen föreslår nyval på två år av Anna Salomonson efter Anna-Lisa Kjellström som avböjt omval.
9. Val av valberedning.
10. Val av två revisorer jämte två suppleanter – Valberedningen föreslår omval.
11. Övriga frågor – om du har tankar omkring vår verksamhet och/eller idéer om hur vi kan öka vårt medlemsantal så är vi tacksamma om vi får ta del av dem.
12. Avslutning.

Elin Wägner-sällskapets styrelse hoppas att många medlemmar vill delta i årsmötet på länk eller genom mailkommentar av förslag till beslut. /Styrelsen för Elin Wägner-sällskapet

Verksamhetsberättelse 2020