Det har redan gått en vecka sedan vi träffades på S:t Sigfrids folkhögskola för att diskutera ”Elin och mannen. Är han beredd att stå i bredd?” Det blev som vanligt ett mycket intressant program och givande samtal mellan deltagarna. För den som inte hade möjlighet att vara med kommer förstås våra minnesanteckningar att publiceras på hemsidan längre fram i höst under rubriken Höstseminarier.
Men redan nu finns både Birgitta Wistrands ”Elin Wägner och männen” och Peter Forsgrens ”Dialogen fortsätter och drömmen om den nye mannen” att läsa i sin helhet. Du hittar båda på hemsidan under rubriken Artiklar om Elin Wägner.