Elin Wägner och barnen

 

Elin Wägner med fostersonen Harald Giovanni i Lilla Björkas vardagsrum.

Årets seminarium på S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö har vi på inrådan från flera medlemmar flyttat från september till helgen den 19-20 oktober. Vi har lyckats engagera en rad namnkunniga personer som föredragshållare bl.a. barnläkaren Lars H Gustafsson, litteraturprofessorn Peter Forsgren samt journalisten och författaren Ulrika Knutson, som i höst utkommer med en ny bok om Elin Wägner. De kommer att ta upp olika delar av Elins liv och hennes viktiga insats då Rädda barnen bildades för 100 år sedan.

Årets Väckarklocka tilldelas organisationen Rädda Barnen för sitt viktiga arbete, som tyvärr behövs i lika hög grad i dag som på Elins tid. De som lider mest är nu liksom då barnen. Vi vill visa hur framsynt Elin Wägner var då hon tillsammans med fyra andra kvinnor – efter att de upplevt den förödelse som första världskriget orsakat bland civilbefolkningen – bildade den svenska delen av Save the Children Fund i november 1919, ett halvår efter att organisationen bildats i London.

Lise Bergh, ordförande i Rädda barnen, tar emot priset och håller ett föredrag om organisationen i nutid och med funderingar inför framtiden.

Nytt för årets seminarium är att styrelsen ordnar kvällsfika kl. 18-20 i Elin Wägner-rummet för er som kommer redan på fredagskvällen.  Anmälan till detta vill vi gärna ha i samband med anmälan till seminariet.

 Program och anmälningsblankett till seminariet får ni med  Bergsluft som sänds till medlemmarna i mitten av september. Men seminariet är öppet för alla! Kontakta gärna S:t Sigfrids folkhögskola för anmälningsblankett och program eller ladda ner här.  Anmälan till EW-seminarium 2019. Program sid 1 o 4. Program sid 2 o 3

Vi hoppas att många vill delta i helgen på S:t Sigfrid i oktober!