Organisationen ”Glöm aldrig Pela och Fadime – GAPF” tilldelas Elin Wägner-sällskapets Väckarklocka 2018 för sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Priset delas ut under Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 15-16 september.

 

 

Motiveringen lyder:

Patriarkala strukturer har påverkat främst kvinnors livsvillkor under olika tidsepoker och kulturer. Elin Wägners liv och författarskap ger exempel som fortfarande lever kvar, kanske särskilt för kvinnor och ungdomar där hemlandets gamla strukturer följt med till det nya landet.

Med FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen som värdegrund arbetar GAPF sedan 2002 för att synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige.

En representant för GAPF tar emot  årets utmärkelse och föreläser på S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö  den 16 september kl 12 .

Arrangörer: Elin Wägner-sällskapet, S:t Sigfrids folkhögskola och Sensus studieförbund.

Om Årets Väckarklocka och Elin Wägner
Elin Wägner-sällskapet delar sedan 1993 ut Årets Väckarklocka till en person eller organisation som verkar i Elin Wägners anda. Priset består av boken Väckarklocka samt en skrällande väckarklocka som mottagaren kan välja att överlämna till någon som behöver väckas!

Elin Wägner var journalist, författare, feminist, pacifist, miljöväckarklocka och samhällsdebattör. I boken Väckarklocka (1941)  berör hon vår tids stora samhällsfrågor: jämställdheten, freden och miljön.