Ordförande Birgitta Hansson hälsar välkommen vid vernissagen.