Utställningen på Linneuniversitetets bibliotek öppnar kl. 12.30, torsdagen den 26 april och visas ända till slutet av maj 2018

Ett samarrrangemang av Universitetsbiblioteket och Det kulturella universitetet.

Alla välkomna!