Elin Wägner (t.v) och Elsa Björkman (i ljus kappa) i Wien

För hundra år sedan utkom Elin Wägners roman Den förödda vingården på Albert Bonniers förlag. När man läser den är det lätt att föreställa sig med vilken vånda författaren skrev. Hon måste då ha påmint sig allt som hände under vintern 1919 då hon reste genom ett krigsdrabbat Europa, först till Genève och sedan vidare till Wien för att rapportera från Svenska Rädda Barnens första stora internationella räddningsaktion.

Den förödda vingården (1920)

Elin Wägner blev kvar i Wien till sommaren 1920 och skrev en lång rad artiklar om efterkrigstiden i både Tyskland och Österrike. Hon beskrev hur tankar på hämnd frodades som ett resultat av förlusten i kriget och det som ansågs vara ett orättvist fredsavtal. Artiklarna omarbetades, med en handling som låg nära författarens verklighet, till romanen Den förödda vingården.

Romanen har under 2019 behandlats på Elin Wägner-sällskapets seminarium ”Elin Wägner och barnen” på S:t Sigfrids folkhögskola samt i Elin Wägner-sällskapets småskrift med samma rubrik som medlemmarna fick i december.

Deltagarnas rapport från seminariet finns för läsning här.

Elin Wägner-sällskapet vill härmed önska alla medlemmar och andra som läser och intresserar sig för Elin Wägners tankar och verk en god fortsättning på det nya året!