Den märkliga historien om det modiga projektet Svenska Hem, som blev tv-serie med titeln Fröken Frimans krig, har verklighetsbakgrund.

Eva Kaijser och Monika Björk

Eva Kaijser och Monika Björk kom till Elin Wägnerdagen i Berg i lördags för att berätta historien om sin bok. De fick idén för rätt många år sedan, men då var ingen förläggare intresserad. Men en vacker dag var tiden mogen för att berätta vad några kvinnor vid sekelskiftet lyckades åstadkomma och driva under cirka 15 år och därefter blev det också en tv-serie med Sissela Kyle i huvudrollen.

Anna Whitlock, 1852-1930, den verkliga fröken Friman, samtida med Ellen Key och Selma Lagerlöf, var oerhört kreativ och framsynt. Hon var ordförande i LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, vice ordförande i CSA, Centralförbundet för socialt arbete (existerar fortfarande!). Hon startade först en flickskola och därefter en samskola där både pojkar och flickor undervisades i såväl skolkök som sy- och träslöjd. Och så startade hon kooperativet Svenska Hem.

Det fanns goda skäl att skapa en butik där kvinnor kunde köpa varor av god kvalitet. De varor som salufördes i många affärer var inte att lita på. I mjölken kunde finnas en fällning av kogödsel, sockret var uppblandat med gips, kalvköttet uppblåst med luft för att bli vitare osv.

Man diskuterade länge om endast kvinnor skulle vara medlemmar i kooperativet och till slut blev det så. 1905 var 300 kvinnor inskrivna som medlemmar, bland dem även Elin Wägner. Som mest fanns fem butiker med 2500 medlemmar. Det var ingen lätt uppgift man tagit på sig, motståndet bland övriga (manliga) specerihandlare var hårt. Det gick så långt att många varuleverantörer bojkottade kvinnorna, som måste söka sig utomlands för att få beställa varor.

Chefen för det nystartade KF i Stockholm ville slå sig ihop med Svenska Hem, vilket Anna Whitlock var emot. Hon befarade att hennes vackra butiker med den vita inredningen skulle försvinna. Till slut gick hon med på det – och så gick det som det gick. 1 januari 1917 ingick Svenska Hem i Konsumentföreningen Stockholm och butikerna gjordes om.

Den här historien var bortglömd i närmare hundra år. Det var på tiden att vi fick höra den berättas.