Kopian av Elins klänning packas upp av antikvarie med handskar.