Ulla Nordin, som ställde ut på Lilla Björka året innan, överlämnar ett av sina broderade konstverk till stiftelsens ordförande Charlotte Branting