Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Elin Wägner-sällskapet utlyser ett stipendium för boende fyra veckor på Lilla Björka.
Till detta kommer en stipendiesumma på 15.000:-

Stipendiet ingår som en del av stiftelsens ändamål och verksamhet som är att
– förvärva, äga och förvalta Lilla Björka
– på Lilla Björka anordna och vidmakthålla en utställning, innehållande möbler, böcker, brev, fotografier och andra minnessaker som återspeglas Elin Wägners liv och författarskap
– driva Lilla Björka som ett aktivt kulturhus, i första hand med utgångspunkt från Elin Wägners tankar och idéer om fred, miljö och jämställdhet
– om stiftelsens tillgångar förslår därtill, premiera personer som genom forskning, författarskap eller på annat sätt främjat Elin Wägners tankar och idéer.

Syftet med stipendiet är
att under en månad ge möjlighet att kunna ägna sig åt att förbereda, genomföra eller färdigställa sin bok/avhandling/artikel/film i en både stimulerande och rofylld miljö.

Kriterier: Du som skriver eller forskar om Elin Wägner eller i Elin Wägners anda, inom områdena jämställdhet, fred eller miljö.

Ansökan: Vi önskar att Du skriver kort om: ”Vem Du är ”, ”Vad Du vill använda stipendiet till”, ”Vad Du vill uppnå”.

Jury: Juryn består av en person från vardera Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka, Elin Wägnersällskapet och Växjö kommun kultur- och fritidsförvaltning.

Information
Ansökan ska skickas in senast 16 april 2017 till Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka,
att. Birgitta Hansson, Söreskog 6, 363 94 Lammhult eller mejlas till birgitta.k.hansson@gmail.com

Boendeperioden kan förläggas från mitten av augusti till början av oktober. Huset är fullt utrustat för självhushåll och har internetuppkoppling. Egen bil är praktiskt att ha men resor kan också ske via http://berg.mobilsamakning.se, www.lanstrafikenkron.se (en tur/dag) eller med en kontaktperson. Pga av allergier är husdjur och rökning inomhus inte tillåtet.
För frågor: Birgitta Hansson 073/420 63 66, birgitta.k.hansson@gmail.com

 

Berg 2017-01-11

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka                 Elin Wägner-sällskapet
Birgitta Hansson                                                            Ann-Margreth Willebrand

 

Elin Wägners Lilla Björka ligger i Berg. En liten kyrkby belägen 3 mil norr om Växjö och 1,5 mil söder om Lammhult. Elin Wägner lät bygga huset 1925 och bodde där permanent från 1929 och fram till sin död 1949. I början av 30-talet uppfördes också en skrivarstuga med Simon Gate som arkitekt. Huset var efter Elin Wägners död i privat ägo fram till 1992. På initiativ av Elin Wägnersällskapet söktes bidrag och sponsorer för att köpa in fastigheten . Det lyckades och Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka bildades 1994. Stiftelsen har genomfört ett antal byggnadsvårdsläger för att så långt möjligt och önskvärt återställa byggnaden i ursprungligt skick. Lilla Björka besöks varje år av ca 2000 personer, huvudsakligen under juli-augusti då det är öppet alla dagar i samband med årliga konstutställningar.