Elin Wägner-sällskapet ger ut en årlig Småskrift med artiklar om eller av Elin Wägner.
Du får skriften som medlem men den kan också köpas på Elin Wägner-sällskapets olika arrangemang eller beställas genom styrelsen.

28/2017

Vägen till Vännernas samfund
Torbjörn Söderquist om Elin Wägners väg till kväkarna och Ulrika Knutsson om Elins vänskap med Emilia Fogelklou

 27/2016
elin-wagner_2016_omslag-web
Släkten Jerneploogs framgång – En roman för fred
Birger Schlaug och John Landquist skriver om romanen. Dessutom två artiklar av Elin Wägner ur Idun 1916
Red. Marianne Enge Swartz

26/2015
smaskrift-2015-jpg
Elin Wägner-sällskapet 25 år

Red. Marianne Enge Swartz


25/2014
Elin Wägner_2014_omslag_tryck-3

Både lätt och roligt. Elin Wägner kåserar i Helsingborgsposten.

Inledning av Helena Forsås-Scott


24/2013

Staty av Elin Wägner

Elin Wägner håller tal – om Siri Derkert och hennes staty av Elin Wägner.

Av Marianne Enge Swartz och Per-Olof Swartz


23/2012

Wägnerismer 2011 001

Wägnerismer – ord av Elin Wägner.

Boken innehåller citat ur Elin Wägners verk.

Red. Christina Ekström och Marianne Enge Swartz, Artéa 2011


22/2011

smaskrift-2011-001-2

Elin Wägner i litteraturhistorien. Artiklar ur litteraturhistoriska verk 1949-1996 samt artikel av Helena Forsås-Scott ” Nutiden och framtiden”.

Red. Marianne Enge Swartz


21/2010

polvaxling

Polväxling – Från patriarkat till partnersamhälle.

Artiklar från Elin Wägner-seminariet 2010 av Marianne Enge Swartz, Gullög Nordquist, Peter Forsgren, Margareta Skantze, Christina Ekström och Sven-Erik Johansson


20/2009

Grattis! Pennskaftet 100 år – Röster om Pennskaftet från Ellen Key till Lars Forssell. 

Red. Marianne Enge Swartz


19/2008

Mödrar, fäder och amasoner på Elin Wägners väg till Väckarklocka.

Av Elisabeth Auer


18/2007

Förenade i kampen för en ny värld. Elin Wägner, Karin Boye och de stora tidsfrågorna.

Av Gunilla Domellöf


17/2006

Elin Wägner i Österrike

Av Elisabeth Auer


16/2005

Självförsörjande Bildade Kvinnor. Lärarinnegestalter hos Elin Wägner. 

Av Anna Maria Ursing


15/2004

Möte med Elin Wägner. 

Av  Brita Åkerman


14/2003

”Ett skimmer över min värld”. 

Katarina Dunér skriver om Lilla Björka


13/2002

Från Barnjungfrun till Spinnerskan – Elin Wägners radiodramatik

Av Margareta Wirmark.


12/2001

”Språket är författarens verktyg”

Elin Wägner om sitt eget skrivande


11/2000

Bergs prästgård på Elins tid. Artiklar av Ellen Rydelius, Ria Wägner, Veronica Wägner

Red. Solveig Hammarbäck


10/1999

Att berätta historia: Tusen år i Småland sextio år efteråt. 

Inl. Bibi Johnson. Artiklar av Helena Forsås-Scott och Peter Aronsson


9/1998

Flory Gate 1904-1998.   

Artiklar av Erik Hj Linder, Helena Forsås-Scott, Lena Trojer, Elisabet Hermodsson, Karin Sahlström

Red. Solveig Hammarbäck


8/1997

Elin och Bang, en livslång vänskap. Artikel av Bang, Barbro Alving. Elin i Bangs brev

Av Britt Dahlström


7/1996

Väckarklockas återklang.

Av Gunnar Sundberg


6/1995

Till Väckarklocka.

Av A M Dahlquist-Ljungberg


5/1994

John Landquist minns Elin Wägner


1994

Ord av Elin Wägner – citatsamling


4/1993

Vandring i Elin Wägners Stockholm. 

Av Ingrid Claréus


3/1992

En bild, en bok, ett brev – EW skriver till Lucien Maury. 

Förord K.F. Bernander


2/1991

Faster – Ria Wägner berättar


1/1990

Jorden är grunden

Intervju med Flory Gate av Britt Mossberg