Hör av dig till vår ordförande om du har frågor om medlemskap och  årsavgift eller annat som gäller sällskapet.

Ann-Margreth Willebrand
Kungsvägen 63 A, 35233 Växjö

Tel. 072 727 74 40, e-post