Hör av dig till vår kassör om du har frågor om medlemskap och  årsavgift.

Elin Wägner-sällskapet
c/o Eva Christiansson
Lönshult
36030 Lammhult

E-post

I övriga frågor kan du kontakta  Elin Wägner-sällskapets  ordförande.

Ann-Margreth Willebrand
Kungsvägen 63 A, 35233 Växjö

Tel. 072 727 74 40

E-post