Hör av dig till vår kassör om du har frågor om medlemskap och  årsavgift.

Elin Wägner-sällskapet
c/o Eva Christiansson
Lönshult
36030 Lammhult

E-post

I övriga frågor kan du kontakta styrelseledamoten Barbro Andersson,  Elin Wägner-sällskapets  webbredaktör.

Barbro Andersson
Hovstagränd 9
12470 Bandhagen

E-post