Här publicerar vi aktuella universitetsuppsatser och artiklar från tidningar och tidskrifter som kan stimulera intresset för Elin Wägners verk.


   Elin Wägner och det religiösa livets realitet

av Torbjörn Söderquist, föredrag vid Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 2017

av Helena Forsås-Scott. Ur: Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 1986.

av Peter Forsgren. Föredrag vid Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 17-18 september 2016.

av Birgitta Wistrand. Föredrag vid Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 17-18 september 2016.

av Emilia Ramsin Barlas. Magisteruppsats Stockholms universitet VT 2014.

av Marianne Enge Swartz

av Marianne Enge Swartz. Utdrag ur antologin Empati och engagemang. En kvinnolinje i svensk journalistik. Red. Ami Lönnroth. Tusculum förlag  2008

av Elisabeth Auer

En studie av Elin Wägners Väckarklocka
av Linnea Jensdotter

av Tilda Jönsson

av Solveig Hammarbäck

av Helena Forsås-Scott. Ur Rapporter från Växjö universitet, nr 17 2006, ”Stark kvinna på sju bokstäver. Vänskrift till Solveig Hammarbäck 2006”.

Uppsatser från Linnéuniversitetets distanskurs Elin Wägner 2010: