Här publicerar vi uppsatser och artiklar från tidningar och tidskrifter som kan stimulera intresset för Elin Wägners verk.


   Elin Wägner och det religiösa livets realitet

av Torbjörn Söderquist, föredrag vid Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 2017

Bibeln, kvinnan och romanenÅsa-Hanna,

av Helena Forsås-Scott. Ur: Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 1986.

Dialogen fortsätter och drömmen om den nye mannen

av Peter Forsgren. Föredrag vid Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 17-18 september 2016.

Elin Wägner och männen

av Birgitta Wistrand. Föredrag vid Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 17-18 september 2016.

Kvinnlighet på avigan. En skev läsning av Elin Wägners Norrtullsligan

av Emilia Ramsin Barlas. Magisteruppsats Stockholms universitet VT 2014.

Ett Glödande Pennskaft

av Marianne Enge Swartz

”Som en knytnäve är hennes hjärta…” Elin Wägner – med engagemanget som drivkraft

av Marianne Enge Swartz. Utdrag ur antologin Empati och engagemang. En kvinnolinje i svensk journalistik. Red. Ami Lönnroth. Tusculum förlag  2008

Elin Wägner i Dalarna

av Elisabeth Auer

Religion som feministisk strategi – En studie av Elin Wägners Väckarklocka
av Linnea Jensdotter

Feminism i Norrtullsligan och Pennskaftet

av Tilda Jönsson

Från Pennskaft till Väckarklocka. Elin Wägners bildningsväg

av Solveig Hammarbäck

Nya Vindar

av Helena Forsås-Scott. Ur Rapporter från Växjö universitet, nr 17 2006, ”Stark kvinna på sju bokstäver. Vänskrift till Solveig Hammarbäck 2006”.

Uppsatser från Linnéuniversitetets distanskurs Elin Wägner 2010:

Elin Wägner och August Strindberg – perspektiv på rösträttsreformen

av Joel Wiklund Ekman, Kungsholmens gymnasium 2019