Här publicerar vi aktuella universitetsuppsatser och artiklar från tidningar och tidskrifter som kan stimulera intresset för Elin Wägners verk.

av Helena Forsås-Scott. Ur: Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 1986.

av Peter Forsgren. Föredrag vid Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 17-18 september 2016.

av Birgitta Wistrand. Föredrag vid Elin Wägner-dagarna på S:t Sigfrids folkhögskola 17-18 september 2016.

av Emilia Ramsin Barlas. Magisteruppsats Stockholms universitet VT 2014.

av Marianne Enge Swartz

av Marianne Enge Swartz. Utdrag ur antologin Empati och engagemang. En kvinnolinje i svensk journalistik. Red. Ami Lönnroth. Tusculum förlag  2008

av Elisabeth Auer

En studie av Elin Wägners Väckarklocka
av Linnea Jensdotter

av Tilda Jönsson

av Solveig Hammarbäck

av Helena Forsås-Scott. Ur Rapporter från Växjö universitet, nr 17 2006, ”Stark kvinna på sju bokstäver. Vänskrift till Solveig Hammarbäck 2006”.

Uppsatser från Linnéuniversitetets distanskurs Elin Wägner 2010: